Sådan skaber du nemt et rigt insektliv med et insekthotel

 Vi har valgt at lave et insekthotel med en børnehavegruppe i alderen 4-6 år.

Insekthoteller kan dog laves af alle, som ønsker en bredere viden om dyrs levesteder. Hvis man laver insekthoteller med færre børn, kan der være mere tid til at snakke og fordybe sig med de enkelte børn. Insekthoteller kan sagtens laves med flere børn, så længe der er personale/voksne nok til at kunne styre aktiviteten.

Vores tanker med at lave insekthoteller er, at børnene får en bredere viden og forståelse for bæredygtighed, biodiversitet og hvordan man passer på og beskytter naturen. Vores idé med at tage børnene med ud i naturen er, at der her også er god mulighed for at snakke med børnene om naturen. Her er der en oplagt mulighed for at snakke om hvad de ser, hvor man kan finde insekter, hvad insekterne mon kan lide, og hvad de tror der kunne være en god idé at tage med tilbage og lave insekthoteller af. Hvis man ser på “The learning pyramide”, er det derfor vigtigt ikke kun at formidle information til børnene da de risikere at blive passive og kun vil kunne huske ca. 5% af det lærte. derfor er det vigtigt at involvere børnene og også gøre dem aktive medspillere i aktiviteten, på den måde kan man, ifølge pyramiden komme helt op på 75% af det indlærte (Falkenberg, 2000, s. 20).

Vores idé med at bruge gamle mælkekartoner til at bygge insekthoteller af er, det også kan være med til at give børnene en idé om og en forståelse af, at man kan bruge noget man allerede har brugt og bruge til at lave noget nyt med. Det er relevant for aktiviteten, at man er opmærksom på vejret i forhold til hvilket tøj børnene skal have på, for at det bliver en god oplevelse. Aktiviteten kan sagtens laves selvom det regner. De voksne skal blot sørge for, at børnene har det rette tøj med og på. Når man skal beregne hvor meget tid der skal bruges til at lave aktiviteten, kræver det, at pædagogerne/de voksne har et kendskab til deres gruppe af børn, så aktiviteten ikke bliver en forhastet aktivitet, og at den voksne ved, hvor længe børnene kan koncentrere sig.  Denne aktivitet lægger derfor op til at opfylde en af de 6 læreplanstemaer for daginstitutioner, som er natur/science (Dagtilbudsloven, 2018, §10-11).

En ide kunne være, at starte med at få børnene udenfor og samle børnene, hvor man her vil kunne fortælle børnene om den aktivitet der skal laves, og hvorfor vi skal lave insekthoteller. Man ville herefter eventuelt kunne udstyre børnene med grønne affaldsposer, der kan bruges til at indsamle ting til insekthotellet. Det kan være pinde, blade, mos, grankogler mm. Samtidig er det også vigtigt at man som pædagog snakker med børnene omkring naturen og biodiversitet, og svare på eventuelle spørgsmål og undring som børnene kan have mens man går og samler ting til insekthotellerne med børnene.

 

 

 

 

 

Når børnene kommer tilbage fra at have samlet ting i deres grønne affaldsposer, kan det være en idé sat nogle små “stationer” klar til børnene, så de ting, der kan benyttes til at lave insekthoteller, ligger klar og lige til at gå til for børnene. Her vil der blandt andet ligge en mælkekartoner klar. Ved bordet kan hvert barn hælde de ting ud, de har fundet, og gå i gang med at lave deres eget insekthotel ud af deres indsamlede ting og materialer.

Hvis man laver aktiviteten med mindre børn kan det være en god idé at det er den voksne, der skærer et hul i mælkekartonen og eventuelt også hjælpe med at lime grillpinde på, så tingene ikke falder ud. Undervejs når børnene laver insekthotellerne, er der god mulighed for at snakke med børnene om natur og biodiversitet.

 

 

 

 

Skrevet af: Annemarie, Caroline og Olivia

Hold: Pucf22-nu1, gruppe 6

 

Litteratur:

Falkenberg. C., (2000), Storylinebogen – en håndbog for undervisere. (2. udgave). Kroghs forlag.

 

Dagtilbudsloven. (2018), Bekendtgørelse om pædagogisk mål og indhold i seks læreplanstemaer (BEK nr. 968 af 28/06/2018). Retsinformation. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/968

 
pucf22-nu01