Insekthoteller

 

Vores gruppe har i vores valgfag, natur og udeliv, valgt at arbejde med insekthoteller til seminardagen, mere specifikt, konstruktionen af dem. Vi skal med værktøj og materialer i grupper, konstruere insekthoteller for at give vores fremtidige kolleger forudsætninger for at kunne genskabe denne aktivitet i deres egen praksis. Samtidig vil vi sætte fokus på vigtigheden af insekter på vores omgivelser og hvor stor en indflydelse de har på vores miljø, særlig bien har de sidste par år været presset af menneskets miljøpåvirkninger, vi kan gøre vores målgruppe opmærksom på denne problematik ved at bygge boer til vores hvirvelløse venner.

At konstruere noget selv, eller bidrage i en proces kan fordre læring ifølge John Dewey, det at få lov at deltage med egne hænder kan give barnet en bedre forståelse af processen som helhed og bidrager til en følelse af ejerskab. Denne aktivitet kan gøres med alle målgrupper og selv om det er en forholdsvis værktøjstung aktivitet kan næsten alle materialerne skaffes billigt eller gratis. Selve anskaffelsen af materialerne kan også medføre andre didaktiske overvejelser, hvilke naturmaterialer egner sig til hvilke dyr, undersøgelse af dyrenes leveforhold og viden om stederne man indsamler dem, genbrug af træ til konstruktion af rammen for insekthotellet kan også italesættes i et bæredygtighedsperspektiv.

Udover at det færdige insekthotel kan være ganske pænt at se på når den hænger på legepladsen, så gavner den jo også insekterne da den skaber bedre levevilkår og samtidig et sted hvor børnene kan opsøge og undersøge alle de små dyr som bor omkring os.

Til et projekt med insekter generelt kan man både tænke nær og fjernnatur med ind i sine overvejelser. Nærnaturen f.eks. beplantninger på legepladser kan have den fordel at den er nem at tilgå og man kan som pædagog være ret sikker på hvad man kan finde der.

Fjernnaturen tilbyder en større artsdiversitet og forskellige biotoper som man kan undersøge, og det at tage børnene ud af deres vante omgivelser kan give et stort potentiale for læring, Barnet kan indtage en forskellig rolle alt efter om det befinder sig i børnehaven, skoven eller indkøbscenteret.

På baggrund af dette, glæder vi os meget til at byde jer velkommen i insekternes verden og til at bygge med jer!

Julie, Amalie og Magnus
CPE16o-NU11
CPE16o-NU11
CPE16o-NU11