Mål og rammer for aktiviteten 

Vi inviterer til musisk samskabelse i pædagogisk regi. Vi kommer til at bruge både akkord- og rytmeinstrumenter til at spille en kendt børnesang samt lave et par andre brugbare sange for kommende pædagoger. Målgruppen for aktiviteterne er på seminardagen de studerende på pædagoguddannelsen, og i institutionssammenhæng egner aktiviteterne sig både til de større vuggestuebørn samt, og måske især, børnehavebørn idet alle aktiviteterne kan skaleres op eller ned i sværhedsgrad alt efter børnegruppen.  

 

Indhold 

Hele holdet bliver bedt om at stille sig i en cirkel til at starte med. Hvis vi har mulighed for det, vil vi lægge måtter ud, så cirklen og den enkeltes plads er tydelig. Alternativt kan et redskab være at tage ens sidepersoner i hånden og gå et par skridt tilbage.  

Til at begynde med synger vi en klassisk “Goddag”-sang. Den hedder “Vi si’r goddag, og hej med jer” og har enkelte fagter med. Den er en glimrende sang til at tydeliggøre sangsamlingens start og sætte en ramme. Vores tanke med sangen er at præsentere vores VK-profil- og valgfag og for at starte blødt ud så ingen føler sig udstillet. Vi håber at deltagerne vil finde tryghed i at være med til at synge og lave fagterne.  

Dernæst beder vi deltagerne om at vælge sig et instrument, som vi på forhånd har lagt inde i cirklens midte og instruerer dem i hvordan de skal spille på dem. Så beder vi dem følge med os i at lave “etniske universaltrin”.  Universaltrinnet er med til at give følelsen af en fælles puls i taktarten 4/4. Når vi kan se, at de har fanget den, synger vi Mester Jacob over grundtrinene.  

Vi har planlagt at lægge rasleæg, claves, tamburiner, ukuleler, congaer og rørtrommer frem i midten (rørtrommerne er til næste aktivitet, så de tages ikke i brug endnu). Vi har på forhånd udvalgt et bestemt antal instrumenter, således at der automatisk bliver dannet 5-6 grupper.
Tamburinen tæller som et instrument for, hvis vi behøver ekstra instrumenter. Vi står stadig i rundkredsen, og de der har valgt samme instrument bedes om at gå sammen. Dette for at kunne høre, hvad og hvordan de andre spiller. 

Når vi har kørt rytmerne nogle gange, træder en af os fra gruppen ind i midten og viser med armbevægelser o.a., hvordan lyden kan stige og falde igen i volumen. Personen kan også “slukke” for nogle instrumentgrupper, og starte dem igen. Dette kan altså lave et break i den samlede musik. 

Den tredje aktivitet vil være at spille på rørtrommerne eller pivedyr. Alle lægger deres instrumenter inde i midten igen og tager en instrument. Der bliver instrueret i, at alle gerne må prøve instrumentet af og spille som de har lyst, ligesom man i institutionssammenhænge sagtens kan lade børnene afprøve instrumentets lyd mm. Der vil kunne opstå en ny samskabelse af musik, der lægger sig op ad Sawyers 3 improvisatoriske begreber: “Yes, and… “ (at man griber impulser og idéer), “Don’t write the script in your head” (vi har planlagt aktiviteten, men skal kunne slippe den og gøre andet), “Listen to the group mind” (mærk gruppen, eks. viser gruppen stadig entusiasme og nysgerrighed på mere?) (Svendsen, 2016, s. 432)
Idéen om en dirigent, der styrer volumen mm. Fortsætter, så en fra gruppen starter ud og skiftes ud efter lidt tids afprøvning af “orkesteret”.  

 

Når vi ikke alle aktiviteter (fuldt ud) igennem, gør dette ikke spor. Det afspejler en pædagogisk hverdag ift. planlagte aktiviteter og hvad der så sker i virkeligheden. Derudover har vi stadig opnået vores mål om at give deltagerne fra de andre VK-hold et indblik i musik samskabelse, afprøvning af instrumenter og handlemod til at turde finde på samt turde gå op foran gruppen og lede for en kort stund. Forståelse for puls, taktslag og rytme tillægges målet og deltagerne kan måske endda få en anden forståelse af, hvad deres instrument kan bruges til. Alt dette er viden, deltagerne selv har erfareret sig frem til idet de bruger deres sanser til at lære – altså empirisk læring. (Austring & Sørensen, 2006, s. 83). 

 

Programmet helt kort:  

Hvilke sange vælger vi: 

Goddag og hej med dig 

 • Hvorfor:  
 • For at skabe en ramme  
 • Hvem?:  
 • Rasmus introducerer 
 • Instrumenter: 
 • Guitar |C|F|G| 

Mester Jacob som sammenspil 

 • Hvorfor: 
 • Snakke om æstetikbegrebet, at skabe noget sammen. 
 • Gøre musik nemt / fjerne frygten for musikudøvelse 
 • Empirisk læringsmåde 
 • Instrumenter: 
 • Congas – Calypso rytme 
 • Congas – En der har grundslagene 
 • Rasleæg 
 • Ukulele 
 • Claves 
 • Ekstra: tamburin 
 • Rækkefølge: 
 • Etnisk universaltrin
  Hvorfor? Vi starter med at introducere det etniske universaltrin, der tydeliggør grundslagene i en takt og er med til at give deltagerne en pulsfornemmelse for sangen.  
 • Så synger vi sangen sammen imens vi går de etniske universaltrin 
 • Instrumenterne introduceres et ad gangen 
 • Udvidelse:  
 • Dirigent (kan skrue op og ned for volumen, kan lave et break for en eller flere instrumentgrupper) 

 

Brug af rørtrommer og lave dirigent-øvelsen 

 • Hvem?: Astrid 
 • Hvordan?: 
 • Alle spiller 
 • En leder som alle følger 
 • Break – hænderne op i luften 
 • Introducere dirigentøvelse 
 • Hvorfor?: 
 • “Follow the group mind” 
 • “Yes, and…” 
 • “Don’t write the script in your head” 
 • Instrumenter:  
 • Rørtrommer eller pivedyr 

 

Litteraturliste 

Austring, B. & Sørensen, M. (2006). Æstetik og læring. Hans Reitzels Forlag. 

Svendsen, S. (2016). Musikalsk samvær med børn i dagtilbud. ID. T.Gravesen(Red.), Pædagogik i dagtilbud.(417-437). Hans Reitzels Forlag. 

 
puce20-ku01m