Familiemadhaven er et grønt iværksætterprojekt der arbejder med et socialt rum indenfor bæredygtige jord til bord løsninger. Rummet skal lægge op til, under et, at producerer deltagerejerskab på tværs af kulturelle identiteter og institutioner. Billedet er fra Pilotprojektet Søndergård, som også har været genstand for arbejde med et kulturmødet mellem institution og forældre.

 

 

 

Jeg har beskæftiget mig med nogle tiltag i en kulturintervention, hvor jeg har ville arbejde med, hvordan man kan udvikle forholdet mellem institution og forælder, til gavn for daginstitutionsbarnets almene trivsel og udvikling. Jeg har arbejdet ud fra en forforståelse af at kulturel positionering mellem parterne tit er problematiske i dette kulturmøde, hvor pædagogen opleves som hævdende sin professionelle autoritet og forælderen omvendt opleves som uforstående overfor institutionsnormer og pædagogiske praksisser.

Hertil har jeg konstrueret og udviklet, sammen med en gruppe af børn, en madhave, som særskilt i denne forbindelse, har fungeret som kulturintervention i institutionen, formidlet og kommunikeret til forældrene (billedet). Jeg har søgt at bruge interkulturel kommunikation i et kritisk perspektiv, som processer der ikke længere blot giver mening at forstå ud fra nationale, regionale, kønslige eller etniske analyser, men som kan manifesterer og reproducere sig i en hastigt omskiftelig og kompleks verden[1]. Her har jeg brugt madhaven som et materielt og immaterielt rumligt kulturmøde, som deltagere (forældre) kan være med til at indholdsudfylde. Altså selvom at madhaven har haft en ambition om at danne børn mod nogle jord til bord forståelser, har selve fortællingen om en Familiemadhave ikke været fastlagt på forhånd og har fx overladt et rum til forældre til at kunne indholdsudfylde, hvad denne kulturelle opfindelse skal bestå af.

Konkret har jeg realiseret, igennem madhave-rummet, tre tiltag rettet mod forældrene:

  1. jord til bord aktivitet, hvor forælderen inviteres/initieres til at identificere børnenes trivsel og udvikling, af børnene selv, i stedet for igennem Intra og pædagogers invitation.
  2. jord til bord aktivitet, som har brugt institutions fødselsdag, til at koble sig på eksisterende kulturtradition.
  3. tiltag der løbende har bestået i samtale/interesse udveksling af udviklingsprocesser i madhaven.

 

Resultaterne har centreret omkring:

  1. hvordan man kan arbejde med rum som et interkulturelt udviklingsperspektiv.
  2. hvordan man kan arbejde med interpersonel positionering, som interkulturel multipositionering i kulturmødet mellem institution og forælder.

 

Valghold Kulturmøde og interkulturalitet, KI11-grp12, ved/Morten Kenneth Jensen

[1] Side 94, Grundbog i kulturforståelse, Iben Jensen, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CPE16o-KI11