Inuit i Danmark

Vi har beskæftiget os med Inuit i Danmark. Vi har forsøgt at undersøge hvordan grønlændere eller Inuit, der kommer til Danmark, oplever mødet med det danske samfund, samt hvilke konsekvenser dette møde kan have for inuit identitetsforståelse. Vi har lavet observationer på Christianshavns Torv samt foretaget et interview med en SOSU-assistent, der arbejder på et forsorgshjem i Aalborg, hvor hun blandt andet arbejder med Inuit.

Din stemme – et lydkunst projekt

Det har ikke været muligt at skabe kontakt til en gatekeeper eller målgruppen. 

Vi ønsker at skabe kontakt til målgruppen; derfor er vores intervention udtænkt som et fælles tredje, der kunne medvirke til at skabe denne kontakt. 

I og med at vi har observeret på Christianshavns Torv, fandt vi det oplagt at bruge torvet til vores intervention. Dernæst udsprang idéen om at kunne lave et fælles tredje igennem kunst med lyd. 

Vi ønsker at lave et lydværk, som beror på fortællinger/udsagn fra de mennesker, der benytter sig af og opholder sig på Christianshavns Torv.

Formatet for kunstprojektet er ved brug af en Zoom Recorder at optage lydklip med de borgere, som benytter byrummet på Christianshavns Torv. Vi vil stille spørgsmålet: Hvad oplever du her?
Senere vil de små lydklip klippes sammen til et længere lydklip. 

Vi har gjort os overvejelser om to måder at opstille lydværket på Christianshavns Torv. 

Den ene: at uploade lydklippet til en hjemmeside, hvorfra det kan afspilles. Vi vil lave klistermærker med en QR kode, som henviser til hjemmesiden, hvor projektet også står beskrevet. Klistermærkerne kan sættes op på Christianshavns Torv eller andre steder.    

Den anden er en lille højttaler eller et sæt hørebøffer, som er stillet op ved monumenterne, til at afspille lydfilen.

Ønsket om at gøre lydklippet tilgængeligt til afspilning i selve byrummet på Christianshavns Torv bunder også i at skabe en opmærksomhed og samtale omkring byrummet, samt skabe et øjebliks fokus på et sted, som mange mennesker måske bare passerer som en del af deres daglige færden. På denne måde bliver kunstprojektet interaktivt.   

Vi ønsker at inddrage den narrative tilgang til vores kunstprojekt med henblik på at arbejde med borgernes egne fortællinger. Med det åbne spørgsmål; Hvad oplever du her? ønsker vi først og fremmest at møde den enkelte borger og understøtte den enkeltes fortælling. Ydermere ønsker vi at skabe refleksion omkring svaret ved en åben nysgerrig tilgang, for på den måde at kunne understøtte den enkeltes kulturelle identitet og på den måde se kulturel diversitet som en ressource. 

Gruppe 5 – Matilde, Selma og Thilde 


pucf21-ki01