Invitation Til Savannen
puce17-ku03s Valghold: Skabende leg, fællesskab og æstetik

Udarbejdet af
Helene Alnor og Amalie Ølgaard Jensen

Hvem er vi?
Vi har været på valgfaget – skabende leg, fællesskab og æstetik. Her har vi berørt kreativ skabelse af leg og fantasi gennem forskellige medier. Fx skyggeteater, collager, tryk, tegninger og fortællinger.

Hvordan vi leger!
Vi har skabt en leg kombineret af klappeleg, fantasileg og en sangleg. Legen ligger op til at styrke fællesskabet og styrke den enkelte udvikling i et social samvær.
Vores målgruppe er voksne med forskellige udfordringer og diagnoser. Vi valgte at besøge et aktivitetstilbud i Fredericia, da vi kunne se, at de har andre muligheder i form af deres samarbejdspartnere og herved kan møde brugernes ønsker i højere grad. De arbejder tæt på borgergruppen, med fokus på at lave fællesskab og inklusion, som kan være med til at understøtte borgerens omgangskreds.

Fra Fredericia til Savanne
Vi tog til Fredericia og mødtes med de frivillige og brugerne i deres lokaler. Vi startede ud med at præsentere os selv, aktiviteten og hvad vi skulle lave. Herefter havde vi en chance for at være i en gymnastiksal lige rundt om hjørnet. Her deltog en del af brugerne med glæde, mens nogle skulle se aktiviteten an. Undervejs improviserede vi med ændringer, da vi opdaget, at brugerne var i stand til mere end forventet. Selve aktiviteterne blev gennemført med nysgerrighed og glæde i at deltagelse. Da gennemførelsen var ovre, gik vi videre til improviserede leg. Dagen blev afsluttet med mad og dialog. Selve aktiviteten foregår primært i en rundkreds.

Klappelegen: vi klapper forskellige steder på kroppen samtidig med at vi laver bevægelser såsom at løfte benet, vende os og bruge sidemanden.

 

Fantasileg: en person sidder med evt. en tromme, som laver en grundrytme som underbygger udtrykket og fortæller en fortælling, hvor deltagerne skal imitere fortællingens figurer.

Deltagerne går imellem hinanden og spiller fortællingens historie.

Sanglegen: vi brugt bro, bro, brille. Deltagerne går igennem en menneskelig bro mens de synger legen. Når nogle fanges, laves de til bro, osv. Sådan fortsættes legen til de fleste er blev fanget.

Fællesskabet styrker
Vores overvejelser før aktivitet var om voksne kan lege og få glæde af en aktivitet, som lægger op til at de skal bruge deres fantasi og herved være en del af et fællesskab uden at de ville føles sig forkerte. Det var vigtigt for os, at de fik mulighed for at opleve et fællesskab og glæde ved at lege.
Vi oplever, at når voksne leger er det ofte meget konkrete aktiviteter såsom, fodbold eller yoga (Brown 2012 s.10).
Men kan vi som kommende pædagoger udfordre vores brugergruppe til at bruge deres sanser og herved også opnå en udvikling. Mange voksne som har forskellige udfordringer kan have svært ved at indgå i sociale relationer. De har brug for støtte til at udvikle sig i at indgå i fællesskaber.
Vi har tager udgangspunkt i Lars Hammershøj og Jan Kampmann samt Malcolm Ross´ model for undervisning i kunstfagene. Herved er vi blevet opmærksomme, at dannelse har stor betydning for hvordan man agerer i socialrelationer og også mangler på sådanne. I vores målgruppe er der derfor meget vigtigt at øve sig i disse kompetencer.

Rytmer skabes
Vi valgte en tromme, hvor vi tromme en rytme, som skal gøre det nemmere, at finde sin indre fantasi frem. Vi har arbejdet med kroppen som redskab til at fremkalde rytmer og har valgt at arbejde med 2 og 4 takter, da vi ønsker et udtryk som alle kan følge. Heraf vi vælger gentagelsesmønstre da dette skaber en fællesskabsfølelse og underbygger vores målsætning.

Praktisk Erfaringer
Vi vidste ikke 100% hvad vi gik indtil, fordi brugergruppen er meget forskellig så vi var meget i tvivl om deres niveau. Derfor tog vi også imod forslag, eksempler og ændringer med åbne arme. Vi som studerende og “kollegaer” var åbne og modtagelige overfor hinanden, og ikke være bange for at ændre den planlagte aktivitet – den skal passe til brugerne.
Borgerne viste interesse og glæde for at prøve lidt nyt, samt gennemføre aktiviteterne. De var interesseret i anerkendelsen og i det at give sig selv lov til at være deltagende. Selvfølgelig var der en del som var generte og lidt tilbageholdende, men man kunne mærke at de også gjorde deres bedste for at være til stede. De gik meget op i relationer, fællesskab og sjov. Da de har forskellige nedsættelser, er det også forskelligt hvordan de reagerer på aktiviteten, selskabet og deres egen motivation.

Litteratur:
Brown, S. (2012). Leg – hvordan leg former hjernen, stimulerer fantasien og beriger livet. Viborg. (S. 9-13.) & (148 -151)). Stuart Brown, Avery og Dansk Psykologisk Forlag A/S.

Eyermann, J.Z., Carlén Winther, J. & Jørgensen, P. (2017) Leg gør os til mennesker – en antologi om legens betydning. Taulov, Fredericia. (S.6-16) & (77-87). 55֯ Nord P/S.

Austring, B. D. & Sørensen, M. (2006). Æstetik og læring – Grundbog om æstetiske læreprocesser. Bosnia & Herzegovnia (S. 155-161). Hans Reitzels Forlag.
puce17-ku03s
puce17-ku03s
puce17-ku03s
puce17-ku03s
puce17-ku03s
puce17-ku03s
puce17-ku03s
puce17-ku03s
puce17-ku03s
puce17-ku03s