Den valgte målgruppe er fysiologisk, børn i alderen 8-12 år, med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Deltagerantallet er relevant for aktiviteten, da vi ikke ønsker at udsætte børnene for for meget udefrakommende stimuli, derfor har vi valgt et deltagerantal på 5-6 børn. Vores aktivitet kræver ingen bestemte fysiske rammer for at kunne gennemføres relevant, da deltagerne kun skal bruge dem selv. Der medbringes på forhånd streng instrumenterne ukulele og guitar. 

 

Formålet med den musiske aktivitet er at motivere deltagerne til at tage del i vores sang om genkendelige følelser og udtryk. Vi har lavet vores egen melodi, og den har været med til at vi kunne skabe det tekstlige udtryk. Målgruppen vi har med at gøre, er børn hvis sproglige verbale kompetencer er nedsat, og dertil vil vi arbejde med en begrænset sproglig kunnen i den tekst der er i sangen.. Vi har derfor stræbt efter at bruge så forståelige ord som muligt og i stedet lagt vægt på de lyde, der kan kobles til de centrale følelser vi har i kroppen. Samtidig med det har vi også valgt at understøtte specifikke ord i sangen med tegn. Dette giver os mulighed for at nå et større deltager forum, som tager højde for inklusion af flertallet og giver flere børn større deltagelsesmuligheder. 

 

I forbindelse med vores didaktiske overvejelser, har vi valgt at bruge Malcolm Ross’ didaktiske model om den skabende proces.  Dette har vi gjort, da vi er opmærksomme på, at man i arbejdet med mennesker og vores målgruppe kan have svært ved at skemalægge en aktivitet og planlægge den nøjagtigt uden at der kommer for mange betydelige interferens. En impulspræget didaktisk model er derudover et fint værktøj til en æstetisk aktivitet, da den giver rum til improvisation og højere deltagelse og medbestemmelse fra den valgte målgruppe. Derudover har vi også brugt modellen til både at understrege individets impulser i den  kreative æstetiske aktivitet samt hvilken indflydelse det har på udarbejdelsen af vores æstetiske udtryksform.

 

Aktiviteten er bygget op således at vi starter ud med en præsentation af os selv og aktiviteten. I samtalen med børnene er der fokus på de 10 H’er. Det er der, da vi mener at børnene i den specifikke målgruppe har behov for at vide ting såsom hvad, hvorfor og hvordan aktiviteten skal forløbe, samt hvad børnenes opgave og formål i aktiviteten er. Her især med fokus på at børnegruppen skal kunne overskue aktiviteten. Dernæst synges første vers af sangen, med hertil relevante og understøttende tegn til tale tegn (TTT),  som fungerer som en intro til resten af sangens tema. Herefter synger vi andet vers, hvor den første følelse præsenteres. Efter andet vers vil vi indlede en dialog med børnene om den specifikke følelse og tilhørende lyd. Dette gør vi, da vi ønsker at børnene kan relatere og perspektivere til egne genkendelige situationer. Ovenstående gentages med de resterende vers, følelser og lyde. Aktiviteten sluttes af med et opsamlende vers, som igen nævner formålet med aktiviteten.Aktiviteten er lavet så genkendelse og repetition er essentielt, men aktiviteten er også justerbar, så den matcher børnegruppens behov, kunnen og udviklingsalder.  

 

Hold: Pucf21- ku01m

Navne på gruppemedlemmer: Freja Stjernstrøm, Esma Bulut, Freya Kay & Elma Kecap

 

 
pucf21-ku01m