Mål og rammer i aktiviteten

Målet med vores aktivitet er at børnene får mulighed for at øve improvisation. De får mulighed for at mærke og øve sig på, at det er okay at fejle. Samtidig får børnene mulighed for at øve sansning med kroppen. 

Målgruppen

Børnehavebørn, 3-6 år

Deltagerantal i aktiviteten

Hensigten med aktiviteten er, at den kan laves ved en evt. morgensamling på stuen. Pædagogen kan selv vurdere, hvor modige børnene er. Antallet af børn som er deltagende i aktiviteten kan tilpasses efter behov.

De fysiske rammer og materialer til aktiviteten

De sange der skal synges til aktiviteten, skal være sange som børnene kender samt være sange, hvor der hører fagter med til. 

Der skal fysisk være plads til, at børnene kan bevæge deres arme og lave de fysiske fagter, som børnene skal lave til sangene uden at ramme ind i hinanden. 

Indhold i aktiviteten

Der skal inden aktiviteten være en opvarmning, og der har vi planlagt legen ‘Frugtsalat’. Det er en leg, hvor børnene skal stå i en stor cirkel, og dertil tildeles alle børnene en frugt fx enten kiwi, pære eller banan. Så går legen ud på, at 1 af børnene står i midten og siger fx “Kiwi og pære skal bytte” – så skal alle de børn med de tildelte frugter bytte plads med en af de andre. Den der så ikke når at få en ny plads, er det barn, der nu skal sige hvem der så skal bytte plads. Der kan også siges “Frugtsalat”, som betyder at alle børnene skal bytte plads. 

Vores planlagte aktivitet ‘Fremmede arme’

Denne aktivitet kan foregår under samling i børnehaven. Børnene finder sammen to og to. Det ene barn står forrest og tager sine arme bag ved ryggen. Det andet barn står bagved det forreste barn, og skal nu stikke sine arme frem, og være det forreste barns arme. Når børnene er klar, så sætter pædagogen sangen ‘Hjulene på bussen’ i gang. Der inddrages nye dyr eller personer i sangen, så børnene kan improvisere et nyt element. Børnene synger med og kan f.eks. selv finde på nye dyr og personer. 

Denne aktivitet kan også udføres ud fra en historie, som I måske allerede læser ude i institutionen. Her skal børnene sætte fagter på fortællingen. Det kan eksempelvis være ‘De tre bukke bruse’. Børnene skal stille sig sammen 2 og 2, hvor det ene barn står forrest og det andet barn står bagved, og er det forreste barns arme. Her kan det forreste barn være medfortæller, og eksempelvis sige troldens replik “Hvem er det der tramper på min bro?” osv. Undervejs i enten sangen eller historien, er det meningen at børnene bytter plads, så alle børn får mulighed for, at prøve at være arme. Når de har øvet sig på historien sammen, med både at bruge kroppen og deres fagter dertil, kan børnene evt. prøve at lave deres egen historie og lave fagter til. 

I institutionen kan I vælge en sang, som I synger ude I jeres institution, som har fagter til. For eksempel ‘Hjulene på bussen’, ‘Jeg har en flyvemaskine’ og ‘Lille Peter Edderkop’. Mens I synger, så skal det forreste barn holde armene bag ved ryggen, og det bagerste barn skal derfor bruge sine arme til, at lave fagterne i sangen. Dette kan gentages med flere sange. 

Vores faglige og didaktiske overvejelser i forhold til aktiviteten

Ifølge Lauring, er formsproget det specielle ved dramafaget, hvor kroppen er sit eget instrument. Ved brug af stemme og kroppen, lærer man at udtrykke følelser og opnå større læring inden for nye udtryksformer, ikke kun hos sig selv, men også hos andre. Gennem dramafaget opnås der forskellige kompetencer, såsom: sociale-, sproglige- og æstetiske-kompetencer (Lauring, 2016, s. 402). 

Vores aktivitet ‘Fremmede arme’ lægger op til improvisation indenfor nogle rammer. Ifølge Dr. R. Keith Sawyer skal der i improvisationen inddrages nogle principper. Princip nr. 1. “Yes, and…”. I princip nr. 1. skal der gives plads til, at gribe og acceptere, og ikke afslå eller sige nej til det, som medspilleren bidrager med – i stedet kan der siges “Ja og….”. Princip nr. 2. “Don’t write the script in your head”, i dette princip er det ment, at man skal slipp ens egen kontrol, og dertil stille sig nysgerrig overfor nye impulser. Princip nr. 3. “Listen to the group mind” (Svendsen, 2014, s. 3). I princip nr. 3 er det vigtigt, at lytte og inddrage hinanden, hvor der kollektivt kan skabes noget nyt og uforudset. Når pædagogen udfører ‘Fremmed arme’-aktiviteten, er det vigtigt, at pædagogen øver disse tre principper selv, men også at de øver børnene i dette, da det kan udvikle børnenes kompetencer, som nævnt ovenfor. Hvis børnene ikke føler sig trygge ved, at opleve fysiske kontakt, eller at være i fysisk kontakt med de andre, er det vigtigt at tænke barnet ind i legen/aktiviteten på en anden måde. Eksempelvis kan barnet være fortæller, dirigent el. lign.

Video-eksempel  

Litteratur 

Lauring, T. P. (2016). Dramapædagogik i dagtilbuddet – At skabe magiske rum for og med børn. I D. T. Gravesen (Red.), Pædagogik i dagtilbud (s. 397-416). København: Hans Reitzels Forlag.

Svendsen, S. (2014) Improvisation – om pædagogens møde med barnet i æstetiske processer. Journal of Nordic Early Childhood Education Research Vol 8, Nr. 7.

Skrevet af

Sarah Louise Melchiorsen, paed205264
Signe Cornelia Nikolajsen, paed208132
Katja Oxfeldt, paed205032
Katja Andresen, paed205241
Emma Linnea Skram, paed185523
Maria Louise Lyrn Rasmussen, paed195113

puce20-ku06d
puce20-ku06d
puce20-ku06d
puce20-ku06d