Jagten på den blå ræv – Fotografifortælling

Formål: Give børnene mulighed for at skabe en fortælling gennem fotografiet. Give dem et uge langt fokus på fotografering og fortælling. Støtte op om børnenes fantasi og egenfortælling.

Målgruppe: De mindste børnehavebørn, 3-4-årige. Gerne en gruppe på 10 stk., blandede piger og drenge.

Redskaber: Børnevenlige kameraer (ex. iPads). En tur i naturen, gerne Dyrehaven eller lignende. To bøger – Sovedyr og Den gode gamle rævebog. Printer til udprintning af billeder.

Didaktisk planlægning af ugen

Mandag: Fælles højtlæsning fra Sovedyr af Loes Riphagen. En bog der handler om fantasidyr. Præsentation og instruktion af kamera. Øve sig i at tage billeder på stuen sammen og med de voksne.

Tirsdag: Højtlæsning af en fortælling eller to fra Den gode gamle rævebog af Christian Dahlerup Koch. Vise børnene billeder af ræve. Tegneværksted, hvor formålet er at tegne en ræv.

Onsdag: Tur til dyrehaven. Fortælle børnene historien om den blå ræv.

I den her skov, lever der et meget sjældent dyr. Der findes kun ét af dem og den er kun set én gang. Det er det mest sjældne dyr i Danmark. Det er den blå ræv. I skal nu ud og finde spor fra den blå ræv. Fodspor, sovesteder, hvor den har spist, hvor den har leget. Så skal I tage billeder af sporene. Hvis nogen ser den blå ræv, skal I selvfølgelig tage et billede af den. Men den løber meget hurtigt!

Fælles opsamling i skoven; hvad fandt I, hvorhenne? Støtte børnene i deres fortælling omkring deres oplevelser.

Torsdag: Kigge på egne billeder. Udvælge billeder og derfra fortælle historier til hinanden og de voksne. De voksne hjælper børnene i deres skabelse af historierne, skriver dem evt. ned under billederne. Fotografierne børnene har udvalgt med fortællinger hænges op i børnehøjde. På den måde har børnene mulighed for at genfortælle deres fortælling til de andre børn og forældrene.

Refleksion: Denne ugelange aktivitet er tilrettelagt for bedst muligt at støtte op omkring en gruppe børns egen fortælling og fantasi. Først på ugen præsenterer vi børnene for strukturerne i fortællingen via højtlæsning. Fortællingerne er udvalgt på baggrund af deres temaer med fantasidyr og ræve, for at skabe grundlag for at tænke i de baner.

Onsdag giver vi børnene nogle rammer for at skabe en fortælling via fotografering, med fortællingen om den blå ræv. Fortællingen om den blå ræv er kort og åben, så den kan tolkes og viderefortælles af børnenes fantasi. Fordi at aktiviteten foregår i naturen stimulerer vi børnene motorisk og sanseligt, som hos netop denne målgruppe er nogle af de centrale metoder børnene udforsker verden på.

Fotografiet egner sig godt til denne målgruppe. Børnene vil opleve en ny måde at udtrykke sig på. De børn, der er sprogligt udfordret, vil kunne være med på samme vilkår som de andre. Fotografiet kan ses som et støttende redskab til at skabe og fastholde fortællingen.

Christine Klintsø Christensen & Karoline Rasmussen
CPE15o-KU19F
CPE15o-KU19F
CPE15o-KU19F