MODUL I Seminardag d. 21/9-2018 

Camilla Larsen(202163438), Line Jeppesen (202163174) & Caroline Thorsfelt (202163426)

“JEG KAN GODT LIDE, NÅR JEG KAN DUFTE, AT JEG HAR VASKET FINGRE”

Om projektet Vi har gennem vores modul H opgave fulgt en organisation der hedder Projekt UDENFOR, som er en nonprofit organisation som hjælper hjemløse mænd og kvinder. De har gadeplansmedarbejdere som går på gaden om natten, samt frivillige som uddeler et gratis måltid mad. I vores feltarbejde har vi været ude og observere deres arbejde med den Mobile Café, som er en specialbygget
2
varevogn, som kører ud med mad 3 steder i København. Derudover har vi deltaget i et seminar Projekt UDENFOR har arrangeret for at sætte større fokus på kvindelige hjemløse.

Gennem empiriindsamlinger er vi blevet klogere på hvilken samfundsmæssig kulturel forståelse der eksisterer omkring hjemløshed, og at den overordnede forståelse er, at der er behov for mad og tøj. Dog har vi erfaret at der findes mange projekter, organisationer og tilbud som uddeler mad, tøj og soveposer til hjemløse mennesker. Derfor har vores fokus med dette projekt været på, hvilke andre behov hjemløse kvinder og mænd ellers har. Til vores deltagelse i Projekt UDENFORs seminardag for hjemløse kvinder, mødte vi tidligere og nuværende hjemløse kvinder, som klargjorde hvilke behov der mangler i det hjemløse miljø. De gav udtryk for at renlighed påvirker deres generelle trivsel og oplever det som et væsentligt behov. Fremstillingen af deres ydre påvirker deres selvforståelse, identitet og narrativer. Vores projekt har fokus på både den mandlige og kvindelige hjemløse. Vi har gennem feltarbejde og undersøgelser udarbejdet et hygiejne kit med fokus på modtagergruppen. Et lavpraksis hjælpemiddel som understøtter det relationelle arbejde. Kittet indeholder bl.a. bind, kondomer, tandpasta, nål & tråd, saks, lygte, knapper, vaske remedier mm. De kvindelige hjemløse oplever tit at systemet går ind og korrigerer hvad de har brug for, uden at gå i dialog med dem, de møder ikke anerkendelse men underkendelse. Udførelsen af produktet vil ske gennem et samarbejde med Projekt UDENFOR, som distributør, da det ses som en fordel, at de allerede har gadeplansmedarbejder, der har kendskab til byens hjemløse og har en relation til dem.

Forudsætningen for kittet vil som start, være gennem udefrakommende donationer, for at skabe interesse samt eksponering for Projekt UDENFOR, og for at minimerer den økonomiske side af projektet.

CPE16o-KI12