I denne aktivitet skal man bruge disse materialer: 

– En spillekonsol
– 1 til 6 kontrollere
– En skærm
– Et Just Dance spil

Hvad er Just Dance?

Just Dance er et spil hvor man efterligner de dansetrin der vises på skærmen og hvor man får point for hvor godt man udfører det. Målgruppen i spillet har en aldersgruppe på 3+, men vores fokusgruppe ligger på aldersgruppen 6 til 18 år. 


Dette spil kan spilles på to forskellige måder:


Just Dance & Online Multiplayer
Den nye udgave af Just Dance har gjort det muligt, at man igennem funktionen “online multiplayer” kan spille med sine venner eller andre personer fra andre lande online. Så man behøver ikke at være fysisk sammen i lokalet og/eller bruge samme konsol. 

Just Dance – Youtube
For at skabe differentierede deltagelsesmuligheder for målgruppen har vi også valgt at man kan spille Just Dance via brug af YouTube, som kun kræver en skærm og adgang til internettet. Forskellen ved denne er at den ikke er konkurrencepræget, da man ikke spiller med point.
I spillet på YouTube, er det ikke på samme måde nødvendigt at have en spilkonsol længere – de fleste danske/sange er lagt ud på YouTube og derfor kan flere sfo’er/klubber gøre brug af spillet.


Vores mål og rammer med Just Dance

Vores mål med Just Dance er at fremme børns sundhed og inddrage mere bevægelse i deres hverdag ved brug af det digitale spil. 

I stedet for at vi fjerner skærmen og begrænser dem for at bruge dem, så er Just Dance en god mulighed for at kombinere begge verdener; nemlig det digitale med det motoriske. 

Derudover er vores mål også at få børnene til at danne et godt fællesskab og sammenhold gennem Just Dance spillet. Vores mål er også at give børnene medbestemmelse og danne dem til at blive demokratiske borgere i forhold til, at de selv kan træffe deres egne valg i deres fritid; dette er udvikling, læring og dannelse, som sker over tid

 

Deltagerantal og rammer
Hvis man benytter sig af spilkonsoller herunder Wii, Playstation, Xbox og Nintendo Switch, kan man risikere at blive begrænset. Her spiller antallet af controllere ind og dette kan medføre, at disse spil sætter en begrænsning. I Just Dance kan man være op til seks personer, men spillet kan både spilles alene eller med andre.

Når man derimod benytter sig af YouTube, spiller man det på en anden måde, hvor der ikke længere kommer en begrænsning på med hensyn til antallet af deltagere. Her efterligner man personer på skærmen uden at der bliver talt point, og det er ikke længere så konkurrencepræget. 

Det er kun omgivelserne, lokalerne og skærmen, som sætter begrænsningen.
Just Dance kræver ikke så meget, hvis du vælger at benytte spillet på YouTube. Derimod kræver det “rigtige” Just Dance spil flere materialer, som nævnt ovenover.

 

Vores didaktiske overvejelser 

Det trygge rum
Vi har erfaret at nogle børn vil være tilbageholdende og for generte til at danse foran andre, som kommende pædagogere vil vi sørge for at skabe et trygt rum ved at være deltagende selv. På den måde vil vores deltagelse og tilstedeværelse smitte af på børnene og give dem gå på mod, så de springer ud i det. 

Inddragelse af børnene
Medbestemmelsen bliver mere og mere tydelig jo ældre børn bliver. Når det er en aktivitet med den helt yngre gruppe her 5-9 år, så er vi som voksne mere synlige i lokalet. Her er medbestemmelsen begrænset, men en god ide er at lade børn skiftevis bestemme hvilke sange der skal danses til, hvis de selv vælger er der større chance for at det bliver mere spændende. 

Når børn er ældre kan man som voksen træde mere ud af lokalet og det kan blive mere børnestyret og aktiviteten kan de selv få til at fungere på bedst mulig vis.

Relevante læringsforudsætninger for målgruppen 6-18 år:
IT-vanthed / digital indfødt
Generelle hæmninger (fx. kørestol)
Tryghed til at udfolde sig fysisk
Nysgerrighed
Parathed
Kortvarig koncentrationsevne

Udarbejdet af:

Gruppe SKF 2

Emilie Auchenberg – paed210514
Nadia Ayyash – paed210725
Jakob Andersen – paed210250
Nesma Askoul – paed210342
pucf21-md01
pucf21-md01