Kulturmøde og interkulturalitet

Af Caroline Victoria Howaniak studienummer:102142621.

Gruppe 5.

Fredags disco/just dance i børnehaven

 

 

Det er min betragtning at flere dagtilbud har nogle trænge mønstre, og institutionskulturerne bliver fastlåst i rutiner, der har brug for en inspiration til at løse praktiske opgaver og pædagogiske aktiviteter. Ligeledes har jeg haft en opfattelse af at mange pædagoger er yderst forsigtige med digitale medier i dagtilbud.

Ofte har jeg oplevet at fredag eftermiddage, navnlig i de kolde og mørke måneder, bliver noget trivielle. Jeg har hørt fra pædagoger at langt fra alle børn har udstyr til at være ude, når det regner og dette sætter begrænsninger omkring at lukke institutionen ude. Personalet er ofte optaget af lukkerutiner, som kræver at flere træder fra.

Jeg har sammen med personalet i en børnehave forsøgt implementere en fast Disco/ just Dance fredag én gang om måneden, således at børn og ansatte lukker stuerne ned, og går i salen under institutionen.

Just Dance viser nogle øvelser, som børn og voksne skal forsøge at efterligne, men øvelsen handler om at vi laver noget sammen, der bringer os sammen, ikke at blive bedst til Just Dance.

 

Det beskrivende kulturbegreb vs. Det komplekse kulturbegreb. Jf. Iben Jensen kortlægges ved præsentationen.

Embodiment-tilgangen som anvendes giver os anledning til at dele kropslig læring.

Bolette Moldenhawers arbejde med institutioners håndtering af kultur og etnicitet- og kulturblindhed.

Der er ikke indhentet accept fra forældre til at filme eller tage billeder, derfor en gammel film med min søn hjemme, det giver dog ikke et billede af aktiviteten med børn og voksne.
CPE15o-KI11