Seminarie dag – MUSIK

Gruppe 4. Jeppe Kronback, Morten Kofoed Andersen, Alexander Valbjørn Nielsen

 

VI har som forberedelse til seminariedagen, overvejet hvilken aktivitet vi kan igangsætte, som både inkluderer alle og kan udfordre de deltagende musisk, uanset udgangspunkt og grundniveau.

 

I forhold til rammerne, er det vigtigt at vi er i et lukket lokale. For det første på grund af larmen. Stomp og percussioninstrumenter, er meget kraftige lydmæssigt og har høje anslag. Derfor ønsker vi så lydtætte omgivelser som muligt, da vi ikke vil forstyrre de andre grupper. For det andet er det ikke alle der ønsker at vise sine musiske færdigheder frem i offentligheden. Mange er bange for at udtrykke sig musisk foran andre og det er derfor vigtigt for aktiviteten, at rammerne er trygge og lukkede. Derved sikrer vi at alle har lige mulighed for deltagelse, uanset hvor genert man er i sit musiske udtryk.

Vores valg faldt på stomp, som med sine rytmiske muligheder og ubegrænsede instrument muligheder, giver os grundlaget for at afprøve deltagernes niveau og vilje til at udfolde sig musisk.Stomp sætter også rammerne for at deltagerne uden nogen form for musiske færdigheder kan deltage. Det kræver ikke nogen speciel teknik eller erfaring for at slå, trampe, klappe og bruge en kost.

  

Ved at benytte os af et simpelt grundgroove som udgangspunkt, som vi udvikler undervejs, sikrer vi deltagerne konstant møder ny udfordring, som forudsætter udvikling. De deltagende vil blive fordelt i tre grupper, hvor hver gruppe vil blive introduceret i hver deres rytme.

Når grundgroovet er på plads og grupperne spiller sammen er planen at vi bryder ud i sang, rap eller spoken words, så deltagerne oplever at spille til en sang eller rapsang. Meningen med det er også at lede op til, at vi lidt inde i stompen, vil implementere breaks, dansetrin, udelukkelser og opdelinger. Ved at rappe og synge, øver deltagerne sig i både at skulle koncentrere sig om at spille deres rolle, samtidigt med de lytter til instruktøren.

Når vi har spillet lidt og groovet kører, har vi planlagt en rotation, hvor alle får et nyt instrument, eller en ny rolle. Dette har vi valgt, fordi vi gerne vil give alle muligheden for at prøve to ting og fordi vi ønsker at undersøge om indlæringen er hurtigere, når man allerede har mestret et instrument.

Endnu engang vil der løbende være sang, rap eller spoken words, efterfulgt af instruktioner om breaks, dansetrin, udelukkelser og opdelinger.

Under hele aktiviteten er deltagerne delt op i tre grupper, hvor hver grupper bliver ledt af en formidler. Således at der hele tiden er en tryghed for deltagerne, ved at de har en specifik person at følge der er sikker i sit virke.

 

Vi har sat et kvarter af til aktiviteten, så vi efterfølgende kan holde et kort oplæg for vores medstuderende om vores didaktiske overvejelser og valg af aktivitet. Dette gør vi for at “argumentere” for valget af aktivitet og for at give dem en ide om hvad man kan med musikaktiviteter og æstetiske læreprocesser, også selvom man ikke har grundlæggende musikalske kompetencer.

pucf17-ku02m
pucf17-ku02m