Seminardag

 

Mål og rammer: 

Vores øvelser/leg, er en kæde historie er en leg  hvor hver deltager bidrager med en lille del af historien. Målet kan være at fremme kreativitet ved at lade hver deltager bidrage med en unik del af historien.

Samarbejde: Fremhæv samarbejde ved at opfordre deltagerne til at bygge videre på hinandens ideer og skabe en sammenhængende fortælling.Udvikle sprogfærdigheder: Legen kan være en sjov måde at øve sprogfærdigheder og historiefortælling på.Du kan bruge kæde historien som et læringsværktøj ved at inkludere bestemte temaer, ordforråd eller historiske elementer, som deltagerne skal integrere i historien.

 

Historiens genre: Du kan fastsætte rammer for historiens genre, f.eks. om det skal være en eventyrhistorie, science fiction, eller historisk drama.
Tidsbegrænsning: Angiv en tidsbegrænsning for hver deltagers bidrag (f.eks. 1 minut pr. person) for at holde historien i bevægelse.Antal deltager: Aftal, hvor mange personer der skal deltage i historien, så alle har mulighed for at bidrage.Inkluder bestemte elementer: Indfør bestemte nøgleelementer, som hver deltager skal inkludere i deres bidrag, f.eks. en bestemt karakter, et sted eller en konflikt.Tema eller budskab: Definér et tema eller budskab, som historien skal afspejle, for eksempel venskab, miljøbevidsthed eller mod.Disse mål og rammer kan hjælpe med at skabe struktur i kædehistorien og sikre, at den opfylder de ønskede formål og inspirerer deltagerne til at være kreative


Målgruppe
Aktiviteten kan bruges fra børnehaven og op, da man kan ændre sværhedsgraden ved at tilføje eller fjerne materialer/genstande.  

  Modellen for æstetisk kommunikation 

  

  1. Vores medstuderende får en impuls via den genstand de får tildelt,  
  1. Denne impuls skaber en kreativ proces,  
  1. Dette bliver et udtryk, som vores medstuderende kan bruge gennem fortælling.  
  1. De andre medstuderende afkoder hvilken fortælling, der bliver fortalt, og giver dem et indtryk, som senere kan blive til et udtryk 
  1. Dette vil forhåbentlig skabe en ny impuls hos vores medstuderende, som styrker deres fantasi, og forudsætninger 

 

Lavet af:

Hani

Monica

Entisar
puce21-ku06d