Kamæleon-fangeleg

Som IBS profil-linje (idræt, bevægelse og sundhed), ser vi det vigtigt at integrere bevægelse i børnenes hverdag – SFO og skole. I takt med skolereformen 2014, blev det vedtaget, at pædagoger skal have indflydelse i børnenes hverdag i skole, hvilket kræver tværprofessionelt samarbejde. Vores aktivitet Kamæleon-fangeleg kan anvendes og justeres så den tilpasses skole og SFO. Uanset årgang, kan aktiviteten anvendes med en differentieret læringskurv og læringsmål – socialt som fagligt.

‘Denne aktivitet er udført på en 4. klasse torsdag d. 13/9 -18, med fokus på læringsmålet “Demonstrere indsigt i idræt, bevægelse og sundhedsfremme samt læringsmuligheder relateret til trivsel og livskvalitet”  og dermed skabe en bevægelsesleg som kan understøtte og fremme børns muligheder for trivsel og mental sundhed i dagligdagen.

Aktiviteten

Kamæleon-fangeleg har flere genkendelige træk fra spillet stratego samt klassisk fangeleg. Det handler det om at fange modstanderen, som har Kamæleonen og dermed afgøres hvilket hold der vinder. Da denne aktivitet har sit afsæt i fangeleg, kræver det, at vi har en stor bane at arbejde med og eventuelle rekvisitter, som deltagerne kan gemme sig bag ved.

Aktiviteten afvikles ved:

  • Deltagerne deles op i to hold.  
  • Alle børn på hvert hold, får et kort hver med en talværdi.
  • Den større værdi kan stjæle den mindre værdi.
  • Når man mister kortet får man et nyt hos pædagogen man er tilknyttet.
  • På hvert hold er 1-2 kamæleon-kort. (Hvis dette kort bliver opdaget af en fra modsatte hold, vinder holdet). Det gælder altså om at få fat i kamæleon-kortet.
  • Man kan internt på holdet bytte sine kort, herunder også kamæleonen.

Tiltag i aktiviteten:

  • Aktiviteten kan kognitivt intensiveres ved at op eller nedjustere det faglige niveau, eksempelvis at kunne addere, trække fra eller gange.

Didaktisk indhold

Som nævnt ovenstående har vi fokus på trivsel, bevægelse og sundhed anvender vi Wistoft og Holstein model om mental sundhed, der udfolder sig barnets psykiske dimension og sociale dimension. (Bahrenscheer, A., Kortbek, K.& Sederberg, M. 2017. s. 98).

figur 5: Wistoft(2012: 14) s.98

I forlængelse med mental sundhed, har vores aktivitet fokus på det sociale element og samarbejde, hvor børnene får mulighed for at opnå kompetencer, som ligger over det, man kan opnå på egen hånd.

Vi anvender derfor Vygotskys teori om ”zonen for nærmeste udvikling”, da børnene ikke kan løse aktiviteten på egen hånd.

Anders Sejr Häggquist, studienr: 202163462

Camilla Rindsig Bech, studienr: 202163074

Christian Søndergaard, studienr: 202163553

Mette Lund Sørensen, studienr: 202163213
CPE16o-SB11B