Vi vil gerne præsentere en fusionsaktivitet bestående af Michael Blumes Slåskultur og den mere traditionelle historiefortælling. Men med en twist af interaktive elementer for deltagerne.

Vores udgangspunkt er, at man kan lave historiefortællingen som et rollespil, og derfor kan tilpasse den til enhver målgruppe.

Vi har forsøgt tidligere med en dragehistorie. Men har nu tilpasset den en anden målgruppe, en voksen målgruppe, og derfor har vi også valgt at ændre historie/kampelementer.

Vi vil tage deltagerne med på en tur, hvor målet vil være at styrke deltagernes alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer og motoriske, kropslige kendskab.

Inspireret af Jan Kampmans Legens betydning for børn glæder vi os til at se jer komme i flow med os 😊

indspark seminardag DMC edit

 

  

Nøgle-ord ud fra didaktisk model

Læringsforudsætninger

alder, indbyrdes relation, motivation, motorik og  kognition

Rammefaktorer

Tid – 20 minutter , gymnastiksal, gruppe på lige antal, regler

Mål

Styrkelse af alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer og motorisk og kropsligt kendskab

Indhold

PowerPoint, slåskultur, kroppe, rekvisitter

Læreproces

Rationale, historiefortælling, dramatisering, rollespil, billeddokumentation/film

Evaluering

Løbende under aktiviteten baseret på deltagerkommentarer, engagement og filmdokumentation

 

Litteratur:

Lise Ahlmann – sansning og perception artikel og motivation artikel

Michael Blume – kampens pædagogiske værdier uddrag fra bog

Lars Geer Hammershøj – Hvorfor er leg vigtigere end nogen sinde i

Leg gør os til mennesker

Jan Kampmans – Legens betydning for børn

Kenneth Bøgh Andersen – Djævlekrigen

 

Dennis, Denis, Nicolaj og Rasmus