Mål og rammer:

 • Mål: Målet er at skabe bevægelsesglæde ved at være aktiv, at være inkluderet i fællesskabet, og opnå mulighed for øget mestring i at lykkes i aktiviteten. Samtidigt at se børnene være i flow-tilstand, se dem smile, være glade og udvikle sig gennem konkurrenceelementet i vores aktivitet.
 • Målgruppe/aldersgruppe: Målgruppen er SFO-børn i alderen 6-10 år.
 • Deltagerantal: Vi anbefaler to hold med ti deltagere på hvert hold.
 • Fysiske rammer og materialer: De fysiske rammer består af en bane ca. på størrelse med en halv håndboldbane. Der er en start og en målzone og i hver side af banen er der en zone hvorfra man kaster på modstanderholdet. Der skal bruges materialer som ca. 60 skumbolde, et stopur, kegler, madrasser og evt. bomme som skjulesteder.
 • Tid: Vi anbefaler at spillet varer 2×5 minutter. Så har man både mulighed for at kaste og løbe. På seminardagen vil spillet dog vare 2×3 minutter.

Indhold:

 • Aktivitetens opbygning: Vi har valgt at kalde vores spil “kampbold”, da to hold kæmper mod hinanden indbyrdes, og det ene hold må ikke blive ramt af boldene. Vi laver en bane, hvor der er placeret nogle skjulesteder, for ikke at blive ramt af bolden. Skiftevis skal man løbe ned ad banen uden at blive ramt af bolden. Bliver man ramt af bolden, er det den næste i køen til at løbe igennem banen. Det hold på sidelinjen skal skyde boldene efter deltagerne på banen. Hvis man løber ned af banen uden at blive ramt, får man et point. Ude i siderne af banen vil der ligge ekstra bolde til spillet. I aktiviteten er det pædagogen der er dommer og tæller points hver gang en deltager kommer ned for enden af banen. Dommeren skal også varetage tiden på spillet. En pædagogisk bagdør i aktiviteten kan være, at give nogle af deltagerne rollen som dommerens hjælper, hvilket kan være en boldhenter.
 • Faglige og didaktiske overvejelser:  Vi vurderer at inklusion, motivation og trivsel spiller en væsentlig rolle i vores aktivitet. Fokusset er at alle bidrager til fællesskabet, og dermed kan de få oplevelsen af bevægelsesglæde, som fremmer inklusion, motivation og trivsel. Vi har valgt at anvende spilhjulet, da aktivitet er et boldspil som skal kunne inkludere deltagerer med forskellige forudsætninger. 

 

Her ses opbygningen af banen, med madrasser og zoner i spillet. 

 

I denne video kan du få styrket din indre motivation til at spille kampbold:

Relevant teori: 

 • Inklusion – Rasmus Alenkær 
 • Motivation – Dorte Ågård 
 • Didaktik ift. spilhjulet – Carsten Høy, Anders Halling, Erik Juul m.fl
 • Blomsten ift. læringsperspektiv – Mathilde Sederberg, Kirsten Kortbek & Anne Bahrenscheer
 • Sundhedsfremme – Mathilde Sederberg, Kirsten Kortbek & Anne Bahrenscheer

 

Vi ser frem til en super sjov dag med med jer! 🙂

 

Anders, Michael, Sania & Natalie 

Pucf20-sb01

pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01