Kung Fu = “kunsten ved hård træning”

 

Kom ned i idraetssalen og udfordrer din indre kong fu panda.

 

Kom ned i idraetssalen og udfodrer din styrke og udholdenhed.

 

I vores gruppe har vi valgt at have fokus på kamplege, da vi fra vores erfaringer indenfor social -og specialområdet har oplevet at børn og unge har haft svært ved at være fysiske med hinanden på en hensigtsmæssig måde.

Ideen med at arbejde med kamplege er at styrke børnenes sociale kompetencer, inspireret af Rønholts model: ”handlekompetencens struktur og kvaliteter””. Et af målene med aktiviteten er at målgruppen skal lære at forstå acceptere og kritisk vurdere regler/normer.

 

Der findes mange forskellige kamplege/lege hvor man tæt på hinanden og udfordrer sig selv og hinanden. Trække gulerødder er en leg hvor vi kommer tæt på hinanden og hvor man mærker sin egen krop og styrke.

 

Igennem aktiviteten ””trække gulerødder” lærer børnene om Fair Play, da alle deltagerne skal respektere og følge reglerne for at aktiviteten bliver en succes. Når børnene skal trække i hinanden øver de sig i at være fysiske med hinanden. Samtidigt kan den voksne korrigere eller vise børnene, hvordan man kan lege legen på en passende måde uden det bliver for vildt.

 

Trække gulerødder er derudover en god aktivitet til at styrke sammenholdet og inkludere alle, da alle deltagere kan være med trods styrke og kompetencer.

 


puce17-sb03