Det mener vi! For selvom børn i børnehavealderen har et forholdsvis kort livsforløb bag sig, gør det ikke deres oplevelser mindre værdifulde.

På workshoppen vil du blive præsenteret kort for hvordan vi i ”Fortælleværkstedet” har arbejde med det narrative. Idet vi zoomer ind på genren livshistorie, vil du blive klogere på hvordan du via æstetiske og kreative processer, kan arbejde med at få børnehavebørns livsfortællinger til at træde frem. Du vil også komme til at arbejde med at fortælle din egen livshistorie – men bare rolig, vi guider dig på vej.

Fra Grønland til Vanløse

“Nu skal I høre! Vi har fået brev fra Grønland, fra en dreng der hedder Minik”. Vi sidder i rundkreds på puder på gulvet i en børnehave i Vanløse. Tegningerne, som var i kuverten sammen med brevet fra den opdigtede dreng Minik, ligger på gulvet i midten og vi snakker om, hvad det er han har tegnet; sin mor, far og sin slædehund samt hans yndlingslegetøj Legoklodser. Da vi har læst brevet fra Minik op og snakket om tegningerne, sætter børnene sig op til bordet, og går i gang med at tegne deres egne historier fra deres liv. En af pigerne, Alba, fortæller bl.a. ”Jeg leger altid med Balou. Han er en hund med en meget lang mave, og han elsker at lege med sin kylling”. Børnene præsenterer efterfølgende deres tegninger for hinanden i rundkredsen, og tegningerne bliver puttet i kuverter, så de kan sendes til Minik.

Ovenstående fortælling fra børnehaven i Vanløse illustrerer første del af vores didaktisk tilrettelagte aktivitet om livsfortællinger i børnehøjde. Ved at præsentere børnene for Miniks historie, blev børnene inspirerede til selv at tænke over deres liv. Idet vi opfordrede børnene til at tegne deres familie, deres yndlingslegetøj og andre ting fra deres dagligdag, blev børnene engagerede i en kreativ proces. Den kreative proces havde til hensigt at være en hjælp for børnene til at udvælge og bearbejde betydningsfulde elementer fra deres liv, som de efterfølgende kunne sætte ord på i en fortælling til Minik.

En musikalsk rejse

På workshoppen vil du arbejde aktivt med at blive klogere på din egen livsfortælling. Du vil blive kastet ud på en musikalsk rejse, der får dig til at reflektere over betydningsfulde begivenheder i dit livsforløb. I samarbejde med andre deltagere på workshoppen, vil du arbejde med at formidle din livsfortælling.

Vi glæder os til at se jer!

Nanna, Line, Sofie, Kamilla, Signe og Anne
CPE16o-KU18F
CPE16o-KU18F
CPE16o-KU18F
CPE16o-KU18F