Af Peter Esben Rasmussen 131160718, Camilla Kleis 1311607124, Christina Øgaard 131160717 & Patricia Smidt 131160714 – CPF16b-MD11. Valgmodul: Medier og Digital kultur

Vi ser i praksis, at pædagogikken omkring de digitale medier er i forandring. Vi lever i et samfund hvor det forventes at vi som pædagoger er med til at give børnene en digital dannelse, så de kan begå sig i en stadig forandrende verden. Fra kommunal side kan man se at daginstitutionerne bliver udstyret med flere tablets til både protokolføring og som kommunikationsredskab til forældrene. Men det forventes også, at tablets tages ned i børnehøjde og dermed bruges som et pædagogisk redskab. Desværre mangler flere pædagoger kompetencer og indblik i brugen af medier i daginstitutioner. Dette skyldes måske at pædagogerne har svært ved at se formål og hvori læringen ligger i brugen af disse.

Hvordan leger vi ”Kan du fange hvad du hører?”

Vi har taget udgangspunkt i den traditionelle aktivitet, vendespil, som vi har valgt at digitalisere gennem brugen af tablets. Børnene skal bruge appen Sound Touch Lite, samt kamera appen. Derudover har den voksne forberedt motiver eller genstande, som er identiske med de pågældende lyde fra appen. Børnene skal derefter danne par, og begge har en tablet hver. Den ene afspiller en lyd fra sin tablet via Sound Touch Lite. Nu skal det andet barn finde den genstand, som forbindes med lyden. Når barnet har genkendt lyden, skal det tage et billede med sin tablet og vise dette til sin partner.

Didaktiske overvejelser ud fra den systematiske analysemodel SMITTER

Det digitale medie rummer mange æstetiske læreprocesser og muligheder for udvikling, som giver mulighed for at skabe sammenhæng for en digital dannelse hos barnet.

Målet er at styrke barnets motoriske færdigheder samt give dem kreative kompetencer.

Det nytænkende og det innovative i vores leg, er at vi opgraderer og inddrager teknologien som et supplement i en klassisk leg som man kender fra et vendespil. Der er er en del komplekse kognitive og motoriske kompetencer barnet skal mestre i denne fase af legen, hvilket kan være ret udfordrende. Der lægges op til at der kan ske en udvikling og læring hos barnet igennem mediet i en leg som denne.

En af succeskriterierne ved denne leg, er at flest mulige børn deltager og er aktive med mediet under legen. Derudover må det være en fordel at børnene forstår reglerne der bliver givet af den voksne på forhånd. Et tegn eller succeskriterie kan være at barnet forbinder lyden den voksne afspiller med noget. Man kan ud fra disse tegn gøre legen sværere og lettere efter, hvilken målgruppe man arbejder med. Et positivt tegn kan også være at barnet faktisk i legen lærer et nyt dyr eller genstand at kende, hvis denne før legen ikke kendte til dette. Et tiltag vi har for øje er, at den voksne er opmærksom på sin positionering i forhold til aktiviteten.

Litteratur:

Søndergaard, Steen; Medier, kreativitet og digital kultur; Håndbog til pædagoguddannelsen. Ti perspektiver på pædagogik. Ankerstjerne, T & Brostrøm, S. Hans Rietzels Forlag, København, 2013

Thestrup, Klaus; Tablets i daginstitutioner. Hvad gør vi med dem, nu vi har dem?; Cecchin, Daniela, red. Barndomspædagogik i dagtilbud, 1. Udgave, 2. Oplag, akademisk forlag. København 2015

 

 

 

 

 

 

Litteratur: