Mål for aktivitet: At øge børnehavebørn med koncentrationsbesværs evne til at kunne deltage i pædagogiske aktiviteter (og opleve dem som meningsfulde) i længere tid ad gangen. Målet med forløbet er samtidig at give dem succesoplevelser med de andre børn i børnehave, at styrke deres børnefællesskaber og relationer.

Målgruppe: Børnehave børn (3-6 år)

Deltagerantal: Max tre børn til én voksen.

Fysiske rammer og materialer: Et afsiddes rum, uden for mange forstyrrelser. Som materialer skal vi bruge velkendt legetøj, en syngeskål, og rosiner.

Aktivitetsbeskrivelse: Vi vil lave tre aktiviteter somgør brug af deres sanser.

Den første er høresansen, som bliver aktiveret med en syngeskål. Det er en skål som udgiver en vedvarende klang når man slå på den, og børnene skal række hånden op når de ikke kan høre den længere. Dette gør at de skal lytte godt efter, og rette deres opmærksomhed på lyden. 

Den anden øvelse omhandler deres smagssans, hvor de får en rosin i munden, som de skal mærke og smage. De skal fokusere på hvordan den føles i munden, og prøve at beskrive det, og på den måde bliver deres fokus rettet mod smagssansen. 

Den sidste øvelse er rettet mod taktilsansen, hvor de skal føle og mærke. De får et stykke legetøj i hånden, som er fundet på deres stue, hvilket gør det lidt nemmere for dem at udføre øvelsen. Et af børnene skal putte hænderne på ryggen, så de ikke kan se hvad det er. Dernæst skal de mærke på legetøjet og prøve at beskrive overfor de andre børn hvad de har i hånden. Vi vil hjælpe og guide dem, så de ikke føler sig udstillet.

Faglige og didaktiske overvejelser:

Vi har som beskrevet valgt at vores aktivitet skal være mindfulness. Et forløb vi mener ville kunne hjælpe børnehavebørn med koncentrationsbesvær med at mærke sig selv og lære hvordan de skal begå sig i samspil med de andre børn i børnegruppen for at skabe venskaber, og hjælpe dem til at finde ro i de krav der stilles dem. Hvis man kigger på den sansemotoriske udvikling hos børn, er dette processen hvor børnene optager stimuli gennem sanserne og bearbejder og reagerer på dem. Denne proces giver barnet en måde at opleve sig selv i samspil med omverden. Igennem børnenes erfaringer i hverdagen både derhjemme og i dagtilbuddet er det helt afgørende for deres udvikling, at disse erfaringer sætter gang i en proces for udviklingen af hjernen. Her får barnet automatiseret bearbejdningen af sanseindtrykkene (Børne-og undervisningsministeriet, 2020, s. 12). Ved at lade børnene bemærke og koncentrere sig om indholdet/genstanden i bevidstheden (i denne situation i sanseindtrykkene), frem for at de lader sig absorbere af og handle på “automatiske” tanker og reaktioner, håber vi på at kunne give børnene en erfaring med at vi ikke er vores tanker og

 følelser, men kan opleve at kunne have de mange tanker i hovedet ude i en armslængde. Bevidstheden omsanseindtrykkene kan gøre børnene fri af refleksreaktioner og introducere en form for (valg) i deres adfærd (Svinth, 2010, s. 23).

Lavet af: Laura Toft Madsen, Christina Rahr, Freja Christensen

puce19-sb03
puce19-sb03