Mål og rammer

Findes der noget mere kedeligt, end at sidde i en hestesko og høre på 4 tosser, som fortæller om dyrene i den danske natur? Nej vel? Lad os krydre den ”kedelige” formidling op med lidt sjov og spas, og se hvad der sker.

Vores aktivitet har det formål at formidle facts om de danske dyr på en sjov, fjollet og spændende måde, hvor alle kan være med!
Vi er af den overbevisning at aktiv læring, skaber aktiv indlæring.
I den sammenhæng vil vi vise, hvad Natur og Udeliv kan byde på

Kan du sige som en ræv? What does the fox say!?
Og er du en god teamplayer, med de sproglige kompetencer godt skruet på? Så er vores aktivitet lige noget for dig!

Aldersgruppen

Vi har valgt at sætte aldersgrænsen til 10+, fordi det kræver lidt at holde styr på spillets regler, og i en længere version af spillet, kan det vare alt fra 45 min. til over 1 time.
Aktiviteten kan dog ændres til at tilgodese mange forskellige målgrupper.

Spillet henvender sig til de kreative udfoldende deltagere, som kan formidle deres viden på nytænkende måder.
Det er hurtigt og nemt at lære og når man først har lært det, så får man blod på tanden.

Hvilket deltagerantal (hvor mange egner aktiviteten sig til?).

Vi vurderer aktiviteten til, at man er mindst 4 og højst 10 deltagere.
Det gør vi fordi at det kan være svært at komme til orde, hvis man sidder 6 på et hold og skal råbe i munden på hinanden.

På den anden side er flere tænkende hoveder bedre end færre, men spillet har også det formål at samle mennesker og lære hinanden at kende, i et forholdsvis overskueligt forum.

Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?)

Spillet kræver et bord, nogle store terninger, godt med plads og mindst 4 deltagere.
Det kræver at deltagere har en generel viden om dyr, men hvem har ikke det.

Den konkrete aktivitet

Aktiviteten er opdelt i to faser. I den ene fase skal deltagerne deles op i to hold og undersøge naturen og finde frem til spændende viden. Denne viden skal bruges til at lave opgaver som passer ind i en række kategorier. Opgaverne skrives på små kort som gives til det andet hold inden fase to. Vi har pga. tidsrammen selv stået for fase et og forberedt de opgaver som deltagerne skal løse.

Fase to består af en leg hvor deltagerne skal deles op i grupper af fire til fem, der skal konkurrere med en anden gruppe om at få flest point. Grupperne skiftes parvis til at rulle en terning, som indikerer en kategori, og vælge et gruppemedlem der på forskellige måder, afhængigt af kategorien, skal forsøge at få de andre skal gætte hvilke dyr der er på kortet.
Vi har valgt at dele opgaverne op i 3 kategorier:

  • “Dyrenes lyde”, hvor deltageren skal imitere lyden fra dyret.
  • “Beskriv dyret”, hvor deltageren skal beskrive dyret, uden at sige dyrets navn
  • “Dyret mimet”, hvor deltageren skal forsøge at mime dyret.

Når der gættes rigtigt, gives der et point. Det hold der har flest point når legen slutter, vinder.

Didaktiske og faglige overvejelser:

Vores målgruppe er skole/fritid, og med vores leg er der gode muligheder for at justere på rammerne og målsætningen, så den passer til børn i alle aldre. i vores overvejelser omkring valg af aktivitet, har vi taget vores givne læringsrum, som er et indendørs undervisningslokale med i betragtning. Fordi det selvfølgelig sætter nogle fysiske begrænsninger i forhold til natur og udeliv. Derfor er vores aktivitet meget tilgængelig, både hvad angår fysiske rammer, men ikke mindst deltagelse. Vores aktivitet kan beskrives bedst som en æstetisk aktivitet, da den rummer elementer af lyde, illustrationer og drama. Hans Jörg Hohr beskriver det æstetiske som erkendelses- og erfaringsform gennem sansemæssige oplevelse. Vi prøver at skabe en æstetisk læreproces, hvor barnet både bliver klogere på sig selv og naturen. Gennem aktiviteten vil barnet kunne spejle sig selv og sin forståelse af dyr og natur i andre børns æstetiske udtryk, samt fra den respons de modtager fra de andre børn og voksne.

Ifølge Deci og Ryan er der tre ting der skal være til stede for at en person kan blive motiveret; selvbestemmelse, kompetence og samhørighedsfølelse. Af denne årsag forsøger vi at holde et højt niveau af selvbestemmelse hos deltagerne, samtidig med at vi holder sværhedsgraden på et passende niveau, så deltagerne føler sig kompetente. Samhørighedsfølelsen kommer i forbindelse med samarbejds-og konkurrenceelementet.

Puce19-Nu02 gruppe 007 – Sigurd Møhl Bøegh, Anders Kolditz, Mads Hejlskov Kristensen, Jakup Lind
puce19-nu02
puce19-nu02
puce19-nu02