Vores bidrag til Seminardagen, er en workshop, som koncentrerer sig om, at udløse impulser. Impulser er drivkraften til at kunne skabe – det er altså igangsætteren til en æstetisk virksomhed. (Ringsted & Froda, 2008, s. 30) Gennem æstetisk virksomhed kan man se sig selv, andre og den kulturelle omverden på en ny måde, og det æstetiske sprog (udtryksformer) er særdeles egnet til formidling og bearbejdning af følelsesmæssige og personlige forhold. (Ringsted & Froda, 2008, s. 26) Impulser kan være mange ting, men de vækker en følelse i dig og pirre dine sanser og nysgerrighed.

Vi har valgt at indkapsle forskellige lugte i æsker, dadet er en sansemæssige oplevelse. Når man lugter til dem, bør der komme en impuls, som kan skabe nogle indre billeder, også kaldet fantasi, som bliver drivkraften for at kunne skabe noget kreativt. Efter at have vækket din fantasi og skabt en impuls, har du nu, hvad vi kalder et indtryk. (Ringsted & Froda, 2008) Dette indtryk medfører en æstetisk erkendelse, denne kan både være bevidst og ubevidst. Vi forventer primært, at erkendelserne bliver ubevidste, da lugte kan fremprovokere egne tidligere erfaringer som kommer til udtryk i indre billeder. Dermed ikke sagt, at man ikke kan mærke dem og udtrykke dem. (Ringsted & Froda, 2008, s. 25)

For at frigøre dit indtryk, har vi brug for et media/materialer til at udtrykke os og virkeliggøre fantasien.Vi har valgt at stille to forskellige velkendte media til rådighed, så du er begrænset men også har valgmuligheder for at udtrykke dig bedst muligt. For at kunne udtrykke sig kræver det, at have håndværksmæssigt kunnen, men da vi ikke har tid til at øve os og eksperimenterer, har vi valgt nogle velkendte materialer. I hele det udtryksmæssige fase, benytter vi os af kreativiteten. (Ringsted & Froda, 2008, s. 31)

En vigtig ting at huske, er at hele processen sker i en legende atmosfære, da mennesker som ikke kan lege heller ikke kan være kreative og kan dermed ikke udtrykke sig. (Ringsted & Froda, 2008, s. 31) 

Det leder os videre til proces kontra produkt. I denne workshop er vi procesorienteret, da vi har oplevet, at mange pædagoger i daginstitutionerne er produktorienteret. Ifølge Arne Trageton, er det processen der er central for børn i 0-4 års alderen når vi arbejder med indtryk og udtryk. Først i ca 4-7 års alderen er produktet vigtigt for barnet og her er det vigtigt at være lydhør overfor barnets tanker for fremstillingen og her er det først nødvendigt at sætte større fokus på at lære barnet håndværksmæssige færdigheder. (Ringsted & Froda, 2008, s. 207-211) I og med, at vi specialiserer os inden for dagtilbudspædagogik, er og bliver det processen og den legende tilgang, der er i fokus. 

 

Alberte Lillelund (paed175634)

Tina Achen (paed175124)

 

Litteratur:

      Ringsted S. & Froda. J. (2008). Plant et værksted. København: Hans Reitzels Forlag

puce17-ku05v
puce17-ku05v