Er I klar på en udfordring, hvor jeres motoriske evner og kropssprog kommer på en prøve? Det muligt at I fejler og føler jer frustreret undervejs, men bare rolig, I er alle i samme båd. Det bliver slet ikke så farligt. Vi har sørget for at skabe en pædagogisk bagdør via forskellige hjælpemidler og livliner.

Kropssprog har en stor betydning i praksis, hvor især borgere indenfor social- og specialområdet tager pædagogens fremtoning ureflekteret til sig, og lader sig påvirke af denne sindstilstand. Dette kan føre til unødvendige konflikter, og derfor er det vigtigt, at vi som pædagoger husker på, at affektsmitte har en stor betydning, for de mennesker vi omgås i den pædagogiske praksis.

“Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke blot fravær af sygdom.” Vi deler WHO’s holistiske syn på sundhed, som gør, at vi har tilrettelagt en aktivitet for jer, hvor vi ikke vægter det fysiske aspekt af sundhed så højt, men i stedet har mere fokus på den psykiske og mentale sundhed hos jer.

Vi har fået stillet en gymnastiksal på UCC til rådighed, og vi har 15 minutter til at afvikle vores aktivitet med jer. Vi er opmærksomme på den deduktive undervisningsstil, som ikke overlader meget selv- og medbestemmelse til jer deltagere, vi vurderer dog at målet for øvelsen bedst opnås sådan, med den korte tid der er til rådighed.

Vi håber at I klar til at grine, at udfordre jeres kropssprog, og styrke det sociale fællesskab på UCC. Glæd jer, efter denne aktivitet er I fuldstændige fantastiske til at udtrykke jer kropsligt, I har samarbejdet non-verbalt og måske udfordret jeres generthed..?

Signe (102153641), Sofie(102153602), Casper (102153535) og Nicolai (102153606)                       CPE15o-SB14 Sundhedsfremme og bevægelse
CPE15o-SB14