Mål og rammer

Vores aktivitet går ud på at lave blindsmagning af økologiske og konventionelle madvarer. Formålet med dette er at give de heldige deltagere en bredere viden omkring økologi, herunder prisens indvirkning på menneskers vaner og det miljømæssige aspekt.

Aktiviteten kan tilrettelægges sådan, at den kan ramme en bred målgruppe, lige fra børnehavealderen til pensionister. Vi mener derudover, at aktiviteten ligeledes kan benyttes inden for både social- og specialområdet, så længe rammerne tilpasses individets og gruppens forudsætninger. Vi tager udgangspunkt i de stakkels studerende, som ikke har valgt natur og udeliv som valgfag.

Aktiviteten kan laves med grupper fra to personer, og der er ikke en øvre grænse. Det er derimod mere op til, hvad de fysiske rammer tillader. Det kommer dog an på målgruppen; hvis aktiviteten laves med eksempelvis børn og unge eller mennesker med funktionsnedsættelser, kan der også være krav til f.eks. antallet af personaler.

Hvis vejret tillader det, kan aktiviteten med fordel laves ude i naturen. Vi anbefaler et bord samt to slags (henholdsvis økologisk og konventionelt) af diverse madvarer. Der er naturligvis et økonomisk aspekt, men der er forholdsvis små omkostninger forbundet med en sådan aktivitet, og eventuelle rester kan bruges i madlavning.

Indhold

Vi opstiller de økologiske og konventionelle madvarer på fade eller tallerkener, så det er let tilgængeligt for deltagerne. Deltagerne får udleveret et stykke papir med et skema, hvor de efter at have smagt og vurderet alle madvarerne kan indsætte deres bud på, hvad der er økologisk/konventionelt. Undervejs håber vi, at deltagerne vil diskutere indbyrdes om deres indtryk.

Svarene vil efterfølgende blive gennemgået, og deltagerne får mulighed for (eller tvunget til) at argumentere for deres svar – måske I bliver overraskede?

 

  • Faglige og didaktiske overvejelser

Vi ønsker at skabe en bevidsthed hos deltagerne, hvor de tager den information, de modtager, til sig og efterfølgende går rundt og tænker over eget perspektiv og vaner og en potentiel ændring af disse. 

Vi håber på at kunne engagere deltagerne, idet de får lov til at gøre brug af deres sanser til at forsøge at gennemskue, hvilke madvarer der er økologiske.

Vi vil strukturere vores fremlæggelse således, at aktiviteten finder sted ‘inde midt i’ præsentationen for at holde deltagernes fokus. Vores aktivitet er også et forsøg på at ændre individets bevidsthed om økologi og bæredygtighed.

 

Af Andreas Simon Bøgel, Jasmin Sofussen, Sofie Schultz Hansen og Lasse Bonke Nielsen
pucf20-nu02
pucf20-nu02
pucf20-nu02
pucf20-nu02
pucf20-nu02
pucf20-nu02