Mål og rammer

Målgruppen til udførelsen af aktiviteten er storebørnsgruppen i børnehaven mellem 5-6 år.

 

Målet med vores aktivitet er at skabe, relationære tilknytningsprocesser via et fælles tredje, samt at understøtte det enkelte barns æstetiske og kreative udviklingsprocesser. Derudover sætter vi det sanselige- samt bevægelige i spil, hvori især koordinering og samspil fordres.

Aktiviteten er meget fleksibel i forhold til deltagerantal, da man kan variere gruppedannelserne i små og store grupper. Da det kommer til at være en opdelt sang aktivitet, men med et fælles tredje, så kan grupperne være opdelt fra et enkelt individ op til seks individer for at holde det overskueligt og lige til.

I forhold til de fysiske og materielle rammer er det vigtigste et stort rum, hvor der er godt med plads til alle, og så lyden lyder bedre. Samtidig er det vigtigt, at der er et klaver i lokalet, så vi kan spille og lave aktiviteten mere musikalsk.

 

Indhold

De didaktiske overvejelser er bygget op omkring aktivitetens kompleksitet. I og med at Kanon er den strengeste form for imitation, efterlader den vores brugergruppe med en langt større udfordring, end hvis vi “blot” skulle synge en fællessang, unisont.

 

Kanon dækker over en musikteknisk betegnelse indenfor den såkaldte “strenge” imitation (efterligning). Kanon effektueres som regel i “Prime” eller “oktav”, hvor alle imiterer samme melodi på den samme tonehøjde. Motivet (begreb for sangen) gentages med forskydelse hvilket betyder, at motivet starter identisk men på forskellige tidspunkter, hvilket kendetegner betegnelsen Kanon.

 

Omdrejningspunktet for vores aktivitet er sangen “Æblemand”. Sangen skal udføres i kanon, og vil vil inddele brugergruppen i fire mindre brugergrupper, og dermed tilgår vi en firedobbelt kanon. Da vi er fire medlemmer i gruppen, vil hvert medlem kunne have fokus på hver deres brugergruppe. Efter opdeling- samt den nye inddeling, vil vi introducere de pågældende brugergrupper for sangen, Æblemand. Vores udgangspunkt er at grupperne ikke kender sangen, og vi som initiativtagere vil synge sangen først, og derved sørge for at alle har kendskab til motivet. Vi slår i den forbindelse tonen an ved brug af et klaver. Dette også for at markere en fast takt-form.

Når motivet er på plads, vil vi fokusere på koordineringen og forskydelse, da aktiviteten er bygget op omkring kanonbegrebet. I dette tilfælde er der her tale om en ringkanon, da vi starter med at synge den samme sang i ring uden at der moduleres i melodien.

Når vi som initiativtagere på aktiviteten vurderer, at brugergrupperne har styr på motivet, vil vi gå i gang med at effektuere aktiviteten i sin helhed.

Gruppe 1 starter med at synge “æblemand, kom indenfor æblemand…, hvorefter gruppe 2 påbegynder og så fremdeles med Gruppe 3 og 4. Sangen synges i ALT og TENOR, og når trygheden er manifesteret, vil vi som initiativtagere modulere med en nye nøgle. Vi vil implementere et harmonerende univers i form af under- samt overstemmer. To ud af de fire grupper bliver valgt ud til denne opgave, og vil blive tildelt stemmer som har til mål at harmonere med de to resterende grupper. Dvs. Gruppe 1 og 2 synger leaden med en oktav til forskel, i kanon. Gruppe 3 og 4 synger samme harmoni i kanon således at gruppe 1 og gruppe 3 starter på samme tid og harmonerer, og ligeledes samme facon for gruppe 1 og gruppe 2.

 

Didaktiske overvejelser

Vi har gjort os overvejelser omkring at hjerneforskning belyser at musik, og musik som aktivitet, øger dopamin niveauet i hjernen, som derved skaber øget glæde hos det enkelte individ. Ydermere har vi gjort os overvejelser omkring at musikken kan understøtte det enkelte individs sanser, samt styrke den enkeltes motoriske egenskaber.

 

Annika Malou Samson

Camilla Ingrid Elling Halse

Henrik Christian Abut Lauritsen

Zara Mette Fischer
puce19-ku02m