Børn fra 0 til 6 år bevæger sig spontant, og når de bevæger sig, udvikler de sig motorisk. De bruger kroppen til, at udforske med og til at skabe kontakt til andre. Derfor er det vigtigt, at børn får mulighed for, at bevæge sig så meget som muligt i dagligdagen. Derfor har vi valgt en kropslig aktivitet.

Vi har valgt at kalde aktiviteten ”Kapla Kapløb”, hvor deltagerne bliver inddelt i flere hold. Aktiviteten går ud på, at få bygget det højeste tårn af de klodser som deltagerne får samlet sammen. Klodserne ligger på en lang række for enden af banen, hvor deltagerne skal løbe frem og tilbage efter dem. Deltagerne må kun tage en klods ad gangen. Holdet vælger selv hvor mange, der skal løbe eller bygge tårnet. Inden start får holdene 30 sekunder til, at lægge en taktik og når den sidste klods er taget får holdene igen 30 sekunder til, at bygge tårnet færdigt.

Vores fokuspunkter med denne aktivitet er, at få deltagerne til, at samarbejde og kommunikere med hinanden og dermed få skabt nogle sociale relationer. Derudover får deltagerne styrket deres motoriske evner igennem vores aktivitet ”Kapla Kapløb” og giver mulighed for kropslig udfoldelse og udvikling, hvilket betyder, at den også styrker børnenes sanser. Aktiviteten har gode muligheder for variation til flere forskellige målgrupper.  

Vi vil gerne gennem vores aktivitet, gøre børnene mere bevidste omkring sanserne; høre, føle, balance og muskel- og ledsansen. Disse sanser kommer i spil i aktiviteten, fordi deltagerne skal bruge både deres fin- og grovmotorik ved at samle klodserne op, bygge tårnet og løbe efter klodserne. Derudover skal de bruge deres balance og synssans, så de kan løbe i den rigtige retning efter klodserne. Deltagerne får også brugt deres høresans gennem aktiviteten, da de skal samarbejde og kommunikere med hinanden undervejs.

På valgmodulet sundhedsfremme og bevægelse har begrebet flow været meget i fokus. For at en aktivitet skal fungere, skal man have en følelse af, at være i et flow, hvilket gør, at man er inde i aktiviteten og glemmer tid og sted fordi man er så fokuseret og opsat på at yde sit bedste. Vi håber at i, i løbet af vores aktivitet vil opleve et flow.   

 

Hold CPF16o-SB15

Gruppe 3: Signe, Sophie, Stine og Line

CPF16o-SB15
CPF16o-SB15
CPF16o-SB15
CPF16o-SB15
CPF16o-SB15
CPF16o-SB15
CPF16o-SB15
CPF16o-SB15
CPF16o-SB15