Karriereklubben – Brobygning i fællesskab

 

 

Mål og rammer:

 

  • Vi ønsker at udvikle et tilbud til unge, hvor vi støtter og motivere unge i udsatte positioner søgning af uddannelse og arbejde på en kreativ måde, hvor fokus er på oplevelsen, aktiviteter som det fælles tredje, og empowerment, hvor der tages udgangspunkt i de unges ønsker, interesser og følelse af indflydelse.

 

Brobygning/bridging

  • Et projekt, hvor vi gerne vil arbejde med brobygning og kontakt til skoler og arbejdspladser gennem besøg, som de unge er med til at arrangere. Vi vil gerne gøre brobygning og samtaler om arbejde og uddannelse til spændende aktiviteter og et fælles tredje for unge, og gøre brobygning til en motiverende proces, hvor vi følger de unge gennem samvær med dem til brobygningsbesøgende og opfølgning med samtaler og fællesskaber. Dette kan også tage afsæt i de unges eventuelt eksisterende netværk og bekendtskaber, som vi kan hjælpe dem med finde frem til. Her er vores mål, at der i praksis skal ske en berigelse af deres sociale kapital (bridging), når de får muligheder for at netværke med andre aktører og institutioner med henblik på job og/eller uddannelse.

 

 

Målgruppe

 

  • Vores målgruppe er unge på anbringelsesinstitutioner, opholdssteder og bosteder i alderen 12-18.

 

De unge får initiativet

 

  • Som teoretisk perspektiv vil vi tilgå de unge med et empowerment-perspektiv, hvor vi gennem samtaler og aktiviteter hjælper og tilskynder de unge til selv at sætte ord på, hvad de synes er spændende, og kommer med egne bud på, hvor det kunne være interessant at være brobygger, og vi motiverer/vejleder de unge til selv at kontakte eventuelle brobygningslokationer. Med afsæt i det, vil vi med en gruppe på fx 5-7 unge, kunne lave brobygningsdage som aktiviteter. På den måde kan de unge.

 

Fra udekørende til socialt netværk

  • Vi forestiller os, at det starter i en udekørende form, hvor vi kommer ud til diverse institutioner hvor målgruppen matcher. Med afsæt i møder og brainstorming med de unge vil vi undersøge, hvem eller hvilke aktører/institutioner, vi eventuelt kan danne forbindelse til, som giver mening i forhold til de unges ønsker. Derfra vil vi arbejde på at danne et overblik over relevante skoler, jobs, uddannelsessteder mv., med henblik på at lave et større socialt netværk som de unge får adgang til ved, at vi er bindeleddet.

– Hadid Faisal Imran & Younes Piskorczyk

 

 
pucf22-se01