SOCIAL INNOVATION OG

ENTREPRENØRSKAB

 

Når du vælger profilen Social Innovation og Entreprenørskab, får du 2 ½ år på samme hold, hvor du som studerende og kommende pædagog, arbejder projektorienteret med en innovativ tilgang til socialpædagogisk tænkning, i praksis.

Vi arbejder henimod en anderledes og nuanceret måde at tænke velfærdsproblemer og sociale indsatser på, som kan styrke fællesskabet og livskvaliteten i samskabelse med borgerne.

 

 

                                              Foto: Innovationsdiamanten 2001

 

 

Vi udvikler os med projekterne, imens vi veksler mellem divergent og konvergent tænkning. For at sætte fagligheden i spil, arbejder vi vores projekter ind i modeller, som Innovationsdiamanten.

Vi arbejder i mindre grupper, hvor vi er hinandens kritiske venner – og hvor sparring og feedback foregår peer to peer grupperne imellem, med vores undervisere og aktører internt som eksternt. Projekterne forstærkes når vi går ud og laver feltarbejde og afprøver vores idegrundlag, som kan være inden for den offentlige, private og frivillige sektor.

 

Foto: Københavns Klimakarré 2016

 

Lige nu arbejder vi i vores gruppe med et projekt, hvor idégrundlaget er at styrke fællesskabet i naboskabet, i de københavnske gårdmiljøer. Vores målgruppe er alle gårdlaug, som er tilknyttet boligkarreer i København. Vi vil kontakte gårdlaugene med tilbud om aktivitetsdage i gården, som kan være med til at skabe fællesskaber i deres nærmiljø.
Det gør vi ud fra et værdisæt som samskabelse, naboskab og et aktivt medborgerskab, inspireret af levefællesskaber hvor alle familieformer og kulturelle baggrunde kan være medskabere af aktivitetsdagene.

Vores vision er at skabe sociale inkluderende fællesskaber og bryde med tendenser til en individualisering og stigende ensomhed. Ved at facilitere dannelse af sociale relationer finder vi hinandens ressourcer.

Fælles for de studerende på Social Innovation og Entreprenørskab profilen, er at vi ønsker at nytænke normalen i problemstillinger, hvor vi ser muligheder for at skabe værdibaserede positive forandringer socialt, kulturelt og økonomisk.

 

Nickeline Bjerg og Susanne Petersen
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01