Naturen som oplevelses- og læringsrum

Kære studerende, underviser og gæst på sitet her.
Med dette online katalog, åbner jeg dørene for kreativitet og nytænkning indenfor brugen af naturernes materialer.

Naturen giver plads til mange forskellige kropslige- og sansemæssige oplevelser. Den giver mulighed for at tænke alle sanserne ind, og er derfor som oplevelses- og læringsrum, et essentielt sted at være for at opnå en æstetisk oplevelse.

Æstetik handler ikke alene om, at ting skal være smukke for øjet, det handler om påvirkning af alle vores sanser: Om at se, lugte, føle, høre og smage.

Op til Seminar-dagen har jeg i mit billede- og værkstedforløb udarbejdet et forløb for anbragte børn og unge i alderen 6-9 år. Formålet med aktiviteten er at skabe rammer for en æstetisk oplevelse, hvor børnene dertil får mulighed for at gennemgå en æstetisk læreproces.
Naturen er et sted med utrolig mange sanseindtryk.

Eksempler på disse er duften af jord og muld fra skovbunden og træernes forskellige farver og udtryk.
Det har været min intentionen at stimulere børnene med de mange sanseindtryk naturen byder på. Denne aktivitet indeholdte også sansning i form af arbejdet med forskellige og anderledes materialer.

Malcolm Ross’ model beskriver hvad der er de vigtige elementer i etableringen af en æstetisk læreproces, hvor impulsen er den centrale drivkraft for al skabende aktivitet. Impulsen kan komme fra indtryk der giver lyst til at skabe noget.

De 4 delkompetencer i Malcolms model viser hvordan man udtrykker sig gennem den legende proces. De fire delkompetencer udvikles når man er i en legende proces. Det hænger sammen med at man befinder sig i en tilstand hvor man er modtagelig overfor læring. Man er nysgerrig og interesseret i at lære mere men det er stadig på et niveau, hvor man har kompetencerne til at være deltagende og på samme tid er på et niveau hvor man bliver stillet nogle udfordringer, som man kan magte
Målet med min aktivitet er at præsentere børnene for nye udtryksformer hvor de oplever mestring af nye værktøjer og materialer samt kunstnerisk udfoldelse med naturens mange muligheder, og at de i et fælles forum skaber individuelle udtryk til en samlet installation.

Installationen er indrettet som et 4-sidet rum, med kunstværker om borgerens oplevelser i skoven.
Børnene har selv udarbejdet selve installation i relation og samvirke med hinanden, de har klippet pap og limet blade, bundet grene sammen og opsat deres værker på en stor planche ud af pap.
på seminardagen vil jer give jer den samme mulighed, dog indenfor nogle lidt andre rammer. Der vil på dagen være fremsat diverse materialer, hvor i hver især vil kunne afprøve og arbejde med jeres eget natur udtryk. Der vil være opsat materialer, som mos, blade, grene, pap, sakse lim mm. Dertil vil der være opsat en større planche hvor der vil være mulighed for at hænge jeres værker på.
Jeg forstiller mig at forløbet til seminardagen skal skabe et kreativt flow, samtaler om kreativ tænkning samt en positiv arbejdsproces.
Jeg håber at se en masse deltagere på en spændende dag!

 

puce18-ku05v
puce18-ku05v
puce18-ku05v
puce18-ku05v