1 Modul H/I – Seminar dag

1.1 Introduktion
Igennem modul H og I har jeg lært om kreative udtryksformer. Jeg har arbejdet med æstetisk lærerprocesser, og vi har i undervisningen lært om forskellige begreber og teorier samt hvordan man kan arbejde med fantasi, kreativitet og udtryksformer for disse sammen med børn.
En del af arbejdet har været tæt relateret til tidligere moduler og jeg har tit reflekteret over bl.a. Vygotskij’s Zone for nærmest udvikling, da når vi hjælper børnene med at udtrykke sig kreativt, samtidig hjælper dem med at nå Zonen for deres nærmeste udvikling.

1.2 Aktivitet

Jeg har besøgt Amagerfælled SFO hvor jeg har observeret børnene, der var i gang med lave fastelavnspynt, da de skulle fejre fastelavn i weekenden. Jeg har valgte at inkoorpere min aktivitet med det overordnede tema og påbegyndte en aktivitet med om at lave ”Mini-Fastelavnstønder”. Vi skulle lave små tønder af pap, som vi malede på og dekorede og satte op som pynt.

Jeg arbejdede med 5 børn i aldersgruppen 7-9 år. Aktiviteten blev interessant, da jeg har fortalt historien omkring ”Katten i tønden”, bl.a. at man brugte rigtige katte fordi man mente de var heksenes følgesvende, at man slog tønden i stykker på hest og at hvis man slog hul på tønden ikke skulle betale skat i et helt år. Børnene syntes det var synd for kattene og var glade for at vi nu kun har slik i tønderne 🙂

1.3 Malcom Ross Model
Malcom Ross model beskriver hvilke elementer der er essentielle i en æstetisk læreproces, og omdrejningspunktet i det hele er leg, der også omkranser hans model. Nedenstående citat (Kristine Karlshøj, 2015) mener jeg opsummerer Ross model og vigtigheden i legen:

”Leg er grundlag for kreativitet. Gennem leg sættes det hele i gang. Leg er grundlag
for al æstetisk virksomhed. Leg er frivilligt og lystbetonet.”

1.4 Fremgangsmåde
Mini-fastelavnstønderne blev malet i og tegnet i forskellige farver og børnene har frie rammer. Børnene kunne gøre brug af bruge deres frie medbestemmelse ift. farver, tegn og motiver og gøre brug af fantasi og kreativitet til at udforme tønderne. På baggrund af historien omkring ”Katten i tønden” foregik der lystig snak, og historien skabte et ”storytelling” element der talte til deres sanser og impulser, da de forestiller sig historien. Børnene ønskede at inkorporer historiens elementer i deres tønder og malerier, og deres sanser bliver stimuleret af farverne og klipperiet.
Børnene kunne se hinanden motiver og farver, og fik ideer til hvad de selv kan tegne og kommenterede blandt andet på hinandens tegninger. Det var tydeligt at hvert barn havde deres egen forestilling om historien og tegnede derved forskellige motiver og havde hver deres håndværksmæssig kunnen.

1.5 Litteratur

• Karlshøj, K. (2015, August 11). ÆSTETISKE LÆREPROCESSER. Retrieved from http://www.kristinekarlshoej.dk/2015/08/11/aestetiske-laereprocesser-og-andre-pulserende-fisk/
CPF16o-KU13V