Til denne aktivitet skal der bruges; – 10-12 halvanden liters tomme plastikflasker. Plastikflaskerne bruges til kegler. Bolden skal være en fodbold.

Reglerne er som følgende; – Der opstilles 6 ”kegler”, i en trekant. Børnene sparker til bolden for at vælte keglerne, én af gangen. Her er der ingen point, det drejer sig blot om, at børnene får en succesoplevelse.

Opustering

Vi har i forbindelse med seminariedagen valgt at opjustere vores aktivitet, så den passer til målgruppen.

Vi har valgt at spille keglefodbold som kamp. Hvis det skulle gøres i et forum, hvor der var mange deltagere med, kunne man med fordel lave en turnering, med tid på.

I kampen har vi valgt at stille keglerne på en række i stedet for som en trekant, da det så bliver sværere at vælte dem. Hver gang der sker en scoring (en flaske vælter), skal bolden ind på midten og gives op igen ved hjælp af en dommer.

Igennem aktiviteten, kan den ved hjælp af enten en mindre eller større bold, gøre det nemmere eller sværere at score. Der er også mulighed for at få bold mere i spil, sådan så der er to bolde med i en kamp.

Der vil også være mulighed for at føre banen større eller mindre, og alt dette kan justeres mens kampen er i gang.

Pædagogens Rolle

I en aktivitet på 0-6 års området, er der en åben ramme for at skabe de bedste deltagelsesmuligheder ud fra børnenes forudsætninger.

Pædagogen fungerer som formidler i forhold til hvad der skal ske og sørge for at børnene skiftes til at prøve. Man kan med fordel benytte sig af børnenes egne erfaringer i aktiviteten.

Dette er en proces, som skabes ud fra de oplevelser og erfaringer, som børnene gør sig. (Stelter, 2002, s. 47).

For at benytte coaching er det vigtigt at man ikke korrigere børnene, men at man tager udgangspunkt i barnets egen læring. (Ibid., s. 49).

Når men benytter denne form for lærings rum, skaber det de bedste forudsætninger for at børnegruppen kommer i flow, da sværhedsgraden kan justeres efter individets forudsætninger. Flow er en tilstand hvor man mister fornemmelse for tid og sted, og man er opslugt at den aktivitet man befinder sig i. (Lynge, 2012 s. 200)

I takt med at aktiviteten opjusteres til en kamp med to hold, bliver rammen nød til at være mere lukket, da aktiviteten tilskrives flere regler, pædagogen er derfor nødt til at agere dommer, så der ikke opstår kaotiske situationer.

Litteraturliste

  • Lynge, Bente (2012). Anerkendende pædagogik. I: Lone Berg Jensen (red.), Flow(s.198-209) København: Faglitteratur.
  • Stelter, Reinhard (2002). Coaching – læring og udvikling. Coaching af individer (s.45-57). København: Faglitteratur.