Aktivitetsforløb, CIRKELTRÆNING TIL UNGE+ MED PSYKISK SÅRBARHED/SINDSLIDELSER
Hvad skal vi lave?

o Squats
o Ben løft
o Mavebøjninger
o Armbøjninger
o Dips
o Sjipning/hop

Øvelserne er valgt så man så vidt som muligt rammer de forskellige (store) muskelgrupper som, lår, baller, biceps, triceps, mave og ryg.
Der vil være mulighed for både at gøre det uden og med vægte på de forskellige stationer. Dette er hvis man føler man får brug for mere udfordring og samtidig vil vi gerne lave øvelser som man også vil have mulighed for at gøre derhjemme lige såvel i fitness centret.

DET TEORETISKE:
Vestibulære sans – eller balancesansen, som vi stimulerer ved at vugge når vi laver mavebøjninger, dette sætter det indre øre bag trommehinden i gang, hvor der sidder 3 buegange med væske i. (ergobarn.dk)
Kinæstetiske sans – Da vi bruger vores muskler og lemmer ved at spænde dem og bruge dem i forhold til hinanden, dette stimuleres meget i vores cirkeltræning da det er imitation af en bevægelse og man mærker sin egen muskel kraft. (Händel & Rechnagel, 2016:147-175).
Socialdannelse – Socialisering handler om hvordan man bliver og tilpasser sig til en del af sit omgivende samfund. De sociale kompetencer stimuleres gennem interaktion og fællesskab. F.eks. med henblik på at overholde fælles regler, normer og værdier
Selvbestemmelse – Under FN’s handicapkonvention har man ”Frihed til at træffe egne valg og være uafhængig af andre personer.” (FN’s Handicapkonvention, 2009) altså skal man have ret til selv at bestemme, f.eks hvor meget man vil udfolde sig i opvarmningen, under aktiviteten og til sidst når vi afslutter med udstrækning. (FN’s Handicapkonvention, 2009)
Pædagogisk begrundelse – Vi vil forsøge på at understøtte de unges kropserfaring, personligdannelse og motivation, gennem cirkeltræning.
Kropserfaring – Her vil man få en fornemmelse for egen krop. Hvor meget man kan under øvelserne, skal man bruge vægte, hvor meget vægt skal man bruge. Gør noget ondt. (Hammershøj, 2004)
Personligdannelse – Her fokuserer vi på personlig læring og udvikling. Her kan relationer have betydning for trivsel og identitetsdannelse. (Moser & Herskind, 2004)

AKTIVITETEN:
Før øvelserne:
Der vil være sat tid af her til at varme op. Dette gør vi i rundkreds, hvor der bl.a. løbes, laves drengegadeløb, sideløb og forskellige andre øvelser for at få pulsen op, blodet i gang og musklerne samt ledene varmet op og klar til øvelserne.
Under øvelserne:
I 6 gruppe af 2 personer spredt ud på de forskellige stationer, laver man den øvelse som står ved. Der vil på et papir være piktogrammer som vil vise hvordan man laver øvelserne. Disse øvelser laver man i 2 minut, så godt man nu kan og efter hver øvelse vil der være 10 sek. Pause hvor man gør klar til næste øvelse. Man går med uret rundt til den næste station med den næste øvelse.
Efter øvelserne:
Til sidst vil der være sat tid af til at vi alle sammen strækker ud. Man kan enten selv stå for sin egen udstrækning, ellers kan man få inspiration fra de andre på holdet.

puce17-sb03