Seminar katalog d. 26 april 2019

Indledning
Vi beskæftiger os med et pædagogfagligt perspektiv med pause som et kulturelt fænomen. Dette har vi valgt at sætte fokus på i en enkelt udvalgt børnehave. Da vi gennem egne praksiserfaringer har erfaret, at børn i børnehaven langsomt udfaser deres middagslur og derfor ikke holder en naturlig form for pause. Vi har i den forbindelse benyttet os af deltagerobservation og efterfølgende interviewet én udvalgt pædagog og souschefen i børnehaven.

Interkulturelle kompetencer:
For at kunne føre en interkulturel pædagogik, er du åben overfor andres meninger, holdninger og værdier. Og du tvinger dem dermed ikke til at blive ligesom dig selv. Det er nødvendigt, at du er nysgerrige på hvor mennesket kommer fra samt, hvilke værdigrundlag det enkelte individ har. Vi er samtidig nødt til at have en vis form for forståelse og empati for andres kulturelle praksisser, for at vi på den måde kan lære om den interkulturelle kompetence. Ifølge antropologerne Thomas H. Eriksen og Torunn A. Sørheim er det derfor vigtigt at vi først og fremmest møder mennesket frem for kulturen.

Egne kulturelle forforståelser:
Vores egne kulturelle forforståelser med pause som et analytisk begreb, var først og fremmest at børnene i løbet af deres institutionsdag burde hvile, i form af mindfulness øvelser eller at alle børn skulle hvile min. 30 min til rolig musik. Dette skulle være for at skabe ro i både krop og hoved. Vores egne praksiserfaringer fortæller os nemlig, at mange børn har lange institutions dage og ofte kan være overstimuleret sidst på dagen. Derfor synes vi, at det var vigtigt at børnene bliver “ladet op” og derved får ny energi til at klare sig igennem resten af eftermiddagen.
Vi er efterfølgende blevet klogere på, at børn gør pause meget forskelligt og det dermed er vigtigt at pædagogen har stort kendskab til det enkelte barns behov for pause. Vi er desuden også blevet bevidst omkring, at børn ikke nødvendigvis behøver at bruge mindfulness som en afslapningsøvelse, men at en tur på legepladsen eller at lave perler også kan være en pause for nogen børn.
Efter vores feltarbejde er vi blevet opmærksomme på, at pædagogerne havde den samme forforståelse af kulturen omkring hvor henne og hvornår pause skulle udføres i praksis. Men måden hvorpå pause blev praktiseret på var vidt forskellige fra hinanden, hvilket må skyldes at den enkelte pædagog handler ud fra sine egne værdier og normer.

Det komplekse kulturbegreb indebærer:
·       At kultur ikke er noget, man har.
·       At kultur er noget, man gør.
·       At kultur er noget, som skabes mellem mennesker.
·       At kultur altid er i forandring.
·       At en persons handlinger ikke alene kan begrundes i personens kulturelle baggrund, da en lang række andre faktorer spiller ind, for eksempel køn, alder og uddannelse.
·       Dynamisk proces, en proces der sker mellem mennesker.

I praksis vil det komplekse kulturbegreb betyde:
·       At kultur skabes mellem mennesker.
·       At kultur ikke gør alle ens.
·       At køn, alder og uddannelse kan have større indflydelse på ens kultur.

Børnesyn og børneperspektiv af Hanne Warming
Børneperspektivet skal være helt centralt i arbejdet med børn. Med børneperspektivet ønskede man i 1990’erne objektivt at identificere børns tankemønstre og udvikling.
Indefra-børneperspektiv: Hvis vi ikke tager højde for barnets egne følelser, tanker og bestræbelser kan pædagoger ikke opnå den rette indsats eller støtte barnet bedst muligt.
Vi ikke gå direkte ind i barnets tanker og følelser, men vi kan gøre umage med at se, høre eller sanse hvad barnet kommunikere verbalt såvel som nonverbalt. Ved at vi bestræber os på dette vil vi kunne opnå et indefra-børneperspektiv, fordi det er børnenes egne perspektiver man forsøger at kigge fra.

Øvelse på gulvet om værdier og holdninger:
I skal som deltagerne forestille jer at være pædagoger i en institution og forholde jer til egne værdier og holdninger til begrebet “Pause”. I skal herefter placerer jer i det felt der afspejler jeres holdning til udsagnet: Uenig, Delvis uenig, Enig eller Delvis enig.
1. Placér jer i det felt der afspejler holdning til udsagnet
2. Drøft hvorfor i stillede jer der
3. Del jeres argumenter i plenum
4. flyt jer hvis i nu har skiftet mening
5. Del hvorfor

pucf17-ki03