Mål og rammer:

Målet med vores aktivitet er at børnene bliver introduceret til de basale øvelser inden for crossfit, og samtidig skal det også være sjovt på samme tid, således at der er motivation og interesse for at deltage. 

Målgruppen er 2-4 klasse, men man kan også justere målgruppen op eller ned, hvis vi skal udvikle vores aktivitet i forhold til om det skal være sværere eller nemmere.

Deltagerantal:

Vi planlægger aktiviteten efter en skoleklasse som kan lave det i idræt, men man kan også lave aktiviteten i SFO’en eller i klubben, hvor man kan justere alt efter hvilken målgruppe vi vil lave aktiviteten med.

Fysiske rammer og materialer:

Vores aktivitet foregår i hallen og her bliver der brugt kegler, musik, visuelle billeder, uno kort og skumbolde. 

 

Indhold:

Vores aktivitet handler om at vores målgruppe skal spille stikbold, hvor de skal ud og prøve basale crossfit øvelser. Det vil sige, at hvis du bliver ramt af en bold, skal du ud fra banen og trække et nummer. Her får du mulighed for at trække seks forskellige kort, som går fra 1-6. Hvis du fx trækker kort 1, så skal du over til station 1, hvor du skal lave armbøjninger 5-10 gange. Når du har lavet denne øvelse, går man ind i stikbold spillet igen. Ude på stationerne får børnene mulighed for at se visuelle billeder af de forskellige øvelser, som er med til at illustrere hvordan man laver den bestemte øvelse. 

Station 1-6

Station 1: Her skal du lave armbøjninger 5-10 gange 

Station 2: Her skal du lave air squats 5-10 gange 

Station 3: Her skal du lave englehop 5-10 gange 

Station 4: Her skal du lave rygbøjninger 5-10 gange 

Station 5: Her skal du lave mavebøjninger 5-10 gange 

Station 6: Frikort – du er heldig og går bare ind i stikbold spillet igen!

 

Pædagogisk bagdør: 

Børnene har mulighed for at trække sig, hvis de ikke har lyst til at være med. De får mulighed for at komme ind i spillet igen, hvis de gerne vil være med alligevel.  

 

Faglige og didaktiske overvejelser:

Vi har valgt at arbejde med en bevægelsesaktivitet som udover leg og spil, indeholder en introduktion til hvordan man kan træne de forskellige dele af kroppen. Hensigten er at børn og unge i en tidlig alder stifter bekendtskab med, og føler sig trygge med at bruge deres kroppe på forskellige måder, for senere hen at kunne opnå et sundt og aktivt voksenliv. (Bevægelse, sundhed og trivsel – i skole og fritid, Sederberg, M., Kortbek, K., Bahrenscheer, A., 2017) 

I bearbejdelsen af vores aktivitet har vi blandt andet ladet os inspirere af teksten “Boldspil og inklusion”, som omhandler hvordan man arbejder inkluderende med boldspil. Teksten beskriver hvordan man som rammesætter kan benytte visse virkemidler med det mål at inkludere alle, fx niveauinddeling, boldvalg og regler. (Boldspil og inklusion, Methling, R. R., 2015)

Et vigtigt element i vores aktivitet er, at den ideelt udspiller sig med en legende karakter. Vi ved fra teksten “Hvorfor leg er vigtigere end nogensinde”, at leg skaber læring, udvikling, interesse og motivation hos børn, så vi vurderede at lege-elementet var en oplagt måde at få introduceret de motoriske/fysiske og sundhedsmæssige mål. Den type leg vi gør brug af i aktiviteten er en form for konkurrencepræget rammeleg. (Hvorfor er leg vigtigere end nogensinde, Hammershøj, G., 2013) (Leg, Broström., S., 2004-2002

 

Lukas

Simon

Mione

og Martin


Billeder:

 

338545133_175498885369587_8299112827179995917_n

338042043_1158988334774049_6018722756287614455_n

339060227_1727036504420128_3767680092354813348_n3

39078303_196391209808858_903434404258552454_n3

39130348_775406727411429_6123014931326636627_n
pucf21-sb01