• Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag
  – Børnene skal have et kendskab til et nyt boldspil volleyball
  – Børnene får styrket deres motorik
  – Børnene kan samarbejde og kommunikere
  – Skabe et socialt rum med et boldspil i fokus

 

 • Hvem er målgruppe/aldersgruppe
  Vores valgte målgruppe er børn i 0 klasse, 6 års-alderen, på en folkeskole i Københavns Kommune (Østerbro).

 • Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til)
  Som minimum skal man gerne være 8 personer, så der er mulighed for at spille 4 mod 4 over nettet. Der er som udgangspunkt ikke noget max på hvor mange personer aktiviteten egner sig til, der skal dog være de fysiske rammer og eventuelle voksne til rådighed.

 • Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?)
  Aktiviteten kan laves mange forskellige steder, og kan justeres alt efter hvad man har til rådighed af fysiske rammer og materialer.  Vi har dog i udførelsen af vores forløb med 20 børn brugt følgende; 
 • En gymnastiksal/hal, med mulighed for opsætning af badmintonbaner 
 • 10 light volleybolde 
 • 11 Veste 
 • 2x 5 mands mål 
 • Fløjte (fordi de er vant til det)
 • Badmintonnet + dertilhørende stolper
 • Højtaler til musik

 

Kidsvolley har en masse forskellige niveauer der tilegner sig målgruppens kompetencer, i vores målgruppe har vi valgt at arbejde med niveau 0.

Kidsvolley er et rotations spil med 4 spillere pr. hold og man har en banehalvdel hvert hold. (kort men bred bane hvis det bliver spillet på badmintonbaner)

 

 • Spillet starter med underhåndskast og man må kastes overalt fra ens egen banehalvdel
 • Bolden gribes og kastes nu retur over nettet. Her må spillerne må ikke gå med bolden
 • Alle former for kast er tilladt
 • Holdet rotere én gang i urets retning, når bolden er blevet kastet over nettet
 • Man dør ved at man ikke griber bolden, kaster den ind i nettet, eller hvis den ryger ud af banen
 • De døde spillere kan befries ved at ens eget hold griber bolden 1 gang i næste sæt
 • Man får et point for hver gang modstanders halvdel er tom (alle er døde)

 

 • Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser

Vi starter med opvarmning, det gør vi blandt andet for at få en lille relation til børnegruppen, men også for at de bliver varme i kroppen og er klar til at bruge den. Vi har valgt at kører den samme opvarmning rutine hver gang vi mødes med børnene, for at der kommer en genkendelighed og tryghed ved at vi er i rummet. Derudover er det også en de tidligere har lavet uden os. Vi har også valgt at inddele i drenge og piger, da vi fra første afprøvnings dag fik af vide af deres faste lærer, at dette var de vant til, derudover er vi rigeligt med voksne, og ved at inddele dem skal de ikke forholde sig til 4-6 voksne, men blot 2.
Vi har drøftet meget hvordan vi ville igangsætte aktiviteterne. Her har vi arbejdet lidt med alerting som henviser til at man som igangsætter/klasseleder hele tiden sørger for at fastholde elevernes fokus i aktiviteten. Dette har vi gjort ved at stille spørgsmål, som involverede elevernes aktive deltagelse.

Derudover har vi brugt kontinuitet og momentum, hvilket vil sige at vi som igangsættere sætter aktiviteten igang i et temp hvor at alle elever er informerede om hvad de skal lave og hvad kan gå i gang med hvis de bliver hurtigt færdigt med en stillet opgave.

Mads, Tobias, Amalie og Mikkel

pucf21-sb01
pucf21-sb01