Indledning

Det tværprofessionelle arbejde, mellem lærerne og pædagogen, er vigtig for pædagogens arbejde i nutidens skole, da der gennem det tværprofessionelle arbejde skal ske en forbedring af dagligdagen i skolen. Pædagogen bliver for det meste sat til at fokusere på det sociale, trivslen og bevægelse i klassen, hvor læren så styre undervisningen i klassen. Efter den nye lov som er blevet vedtaget, om minimum 30 minutters bevægelse i dagligdagen under undervisningen, er det som reelt her pædagogen kommer ind og styre det, ved at lave noget understøttende undervisning. Vores aktivitet er en form for kids volley, som styrker både elevernes bevægelse, kommunikation, samarbejde, samt hjælper børnene med at inkludere hinanden.

Mål

Vores mål for denne aktivitet, er at fremme samt styrke elevernes bevægelse, grov motorik, evnen til at inkludere sine kammerater, samarbejde og kommunikation.

Teori

Ifølge Tine Soulie og Eva Rose Rechnagel er kroppen aktiv, observerende og kommunikerende i denne dynamiske proces. Den fysiske aktivitet bliver derfor et basalt behov hos alle mennesker, fordi der er læring knyttet til den fysiske aktivitet-læring og dens betydning for menneskets udvikling.

Vi bruger også teoretikeren Bent Madsen og han mener, at inklusion kun lykkes i et begrænset omfang. Alle børn kan inkluderes, hvis der er de rigtige forudsætninger for det enkelte barn. Inklusion: betyder at man bliver en del af et større fællesskab, både socialt og fagligt. Det vil sige, at man føler sig værdsat, respekteret, forpligtet og støttet af de andre børn.

Aktiviteten

Aktiviteten foregår på en helt normal volleyball bane, børnene bliver delt op i 2 hold af max 8 spillere pr. hold. Der bliver placeret 5 spillere på hver side af nettet på banen og 3 spillere på hver side af nettet ude for banen. De 5 spillere der er på banen, har ryggen til nettet og kan derfor ikke se hvor bolden kommer fra. De 3 spillere der står ude for banen, står så på hver side af banen og er i bund og grund øjnene for de 5 spillere inde på banen, de skal så i samarbejde med de 5 inde på banen kommunikere og i fællesskab få bolden tilbage til modsatte side, uden bolden rammer jorden. Efter hver gang holdet får bolden over nettet, bliver der roteret, så alle får lov til at være alle steder på banen også ude for banen, så der kan komme et godt flow i aktiviteten.


CPE16o-SB15