Indledning

Vi har arbejdet med en målgruppe som består af børn i alderen 10-11 år. (4. klasse)
Vi har gennemført kidsvolley over tre gange. De første to dage var øve dage, hvor vi lærte børnene reglerne af spillet. Den sidste dag fik vi opbygget en turnering med 16 børn fordelt på 4 hold, hvor hver kamp varede 10 minutter. Vi har formået med denne målgruppe at nå op til niveau 2, hvor vi tilføjet en ny udfordring. Vores aktivitet var med henblik på at styrke målgruppens sociale kompetence, da de skal samarbejde om at få spillet til at fungere. Her er tolerance, hjælpsomhed, ansvarsbevidsthed, samarbejdsindstilling, medbestemmelse og kommunikation mm. nogle af de elementer som er med til at styrke børnenes sociale kompetence.
På seminardagen vil vi arbejde med niveau 1. da vi ikke tilstrækkelig tid nok til at fuldføre niveau 2.

Niveau 1

I denne aktivitet skal vi bruge en stort blød bold/en kids volleybold og et badmintonnet og en badmintonbane.
Der er 2 hold delt med 4 individer på hver.

Regler

  1. De fire spillere står i hvert af badmintonbanens fire kanter. To bagved og to foran ved nettet.
  2. Den bagerste spiller i højre hjørne kaster bolden over nettet. Det er valgfrit hvordan man vil kaste den over.
  3. Bolden skal gribes af det modsatte hold og derefter kastes over til modstanderen. Når bolden er kastet over, skal holdet roterer en enkelt omgang i urets retning. Dette skal gøre hver gang at bolden kastes over nettet. Dog ikke i en serv.
  4. Gribes bolden ikke, er den der er tættest på ude af spillet. For at komme ind i igen, skal ens eget hold gribe bolden tre gange. Man har selv ansvaret for at tælle.
  5. Det hold der ikke har mistet en spiller, er det hold der server.

For at få point

  1. Slå alle modstanderens spillere ud, før tiden er gået. Spillet fortsætter igen, med ALLE spillere på banen, til tiden er gået.
  2. Tiden går og det hold der har flest spillere på banen, får et point.

Social kompetence/Almen handlekompetence
Når man kende spillets regler, normer, værdier og hvad der styre aktiviteten, gør man det muligt for det enkelte barn at handle og vurdere aktiviteten i den sociale situation. Man styrker hermed sin social kompetence.

Ser man vores aktivitet fra et pædagogisk perspektiv, går den ud på at forbedre færdigheder i social interaktion og færdigheden i at forholde sig bevidst til de sociale handlinger og værdinormer.

Den sociale læring er ikke kun det at lære fra andre, men også at kunne lære andre noget og kunne handle sammen (Rønholt, H. og Peitersen, B. (2017) s. 213).

Præstation
Præstation kan starte som en nysgerrighed eller en udfordring som man vil stræbe efter, for at tilegne sig nye færdigheder, således at man kan mestre disciplinen.

Som eksempel vil vi nævne kidsvolley som var en ny boldspilform for den målgruppe som vi har arbejdet med. Præstationen ligger i at gruppen er behersket af nysgerrighed og gerne vil undersøge den ny disciplin og tilegne sig nye redskaber, og færdigheder (Rønholt, H. og Peitersen, B. (2017) s.186)

Vi har også haft fokus på begrebet ‘at være i flow’. Dette kan beskrives som, hvor selvet forsvinder og bevægelsen fylder én fuldstændigt. Mihaly Csikszentmihalyi kalder denne oplevelse for “flow experience”, som betyder en at man er fuldstændigt opslugt af aktiviteten, dybt koncentreret og man mister tidsfornemmelsen. (Rønholt, H. og Peitersen, B. (2017) s. 191)

Litteraturliste

Rønholt, H. Peitersen, B. (2017) Idræts undervisning. Kapitel 12 og 14
(2. udgave) Museum Tusculanums Forlag

Udarbejdet af gruppe 5: Cigdem Ak, Daljit Kaur, Rajaa El Faezi & Ida W. Kølander
Hold
: Pucf17-sb03
pucf17-sb03
pucf17-sb03
pucf17-sb03
pucf17-sb03