Klip og lim din egen livsfortælling

Kom til en workshop hos valgfaget fortælleværksted, hvor du skal klippe og klistre en livsfortælling fra dit eget liv. Vi vil gerne skabe en æstetisk læreproces, hvor det kreative udtryk er i fokus.

Vi ønsker at skabe et kreativt rum, hvor en livsfortælling kan udfolde sig. På forhånd har vi lagt materialer i form af saks, lim, papir, blade, reklamer osv til fri afbenyttelse. Vores workshop handler om, at få jer til at skabe en kreativ livsfortælling ud fra de erindringer som i kan finde eller blive inspireret afpå baggrund af materialerne. En historie skabt ud fra selvvalgte udklip, men som er med til at danne et billede af hvem i er eller hvad der har gjort jer til den i er i dag.

Mange tænker på livsfortællinger som de gamles kunst. En måde at reflektere over livet og se tilbage på de erfaringer og oplevelser man har gjort sig. Vores egne livsfortællinger er med til at danne os som individer, og er derfor ikke kun forbeholdt ældre eller voksne mennesker, men er lige så værdifuldt for et barn, trods de kun har et forholdsvis kort livsforløb bag sig. Alle mennesker emmer af historier og fortællinger, som de selv er forfattere til.

Vi ønsker derfor at danne rum for en skabelsesproces hvor et indtryk omformes til udtryk, og hvor den æstetiske læreproces bliver et udtryk kreativt. Her skal man benytte sine forestillingsevner og egne refleksioner og dermed sætte sit eget præg på processen, ved at benytte sin hukommelse og have fokus på en oplevelse som er med til at skabe din egen identitet. Bennyé Austring taler om, er det væsentligt at benytte sin kreativitet og fantasi for at omforme en kreativ ide til et æstetisk udtryk. I vores forløb ser vi også mulighed for at man her oplever sit lille værk, som betydningsfuld for en selv, og derfor også opnå en oplevelse af at man gør erfaringer om sig selv under denne proces, og gøre sig nogle erfaringer ud fra den verden man har, men på samme tid ønsker at udvide sin horisont. Prøve at give et aftryk af en selv ved hjælp af disse collager, og dermed forsøge at indskrive sig selv i en fortælling og i sidste ende være identitetsskabende for sig selv.

Med udgangspunkt i vores valgfag har vi skabt en aktivitet, som vi gerne vil tage med os ud i institutionslivet, hvor fokus er, der skal være plads til børnenes egne fortællinger. Børnenes fortællingerne kan virke oversete, upoleret eller ureflekteret, hvilket vi også ser som en værdi, særligt når man arbejder med børns fortællinger. Vi mener desuden det er vigtigt, at skabe et rum, hvor disse tanker og fortællinger kan komme til udtryk. Disse fortællinger er med til at fortælle noget om os som mennesker og med til at skabe bevidsthed om sin egen rolle i verden.

 

Så kom og klip dit liv til en lille collage sammen med os!

 

Nanna og Mathilde
puce17-ku07f
puce17-ku07f