Puce17-ki01: Valghold Kulturmøde og Interkulturalitet.

Vi har valgfaget kultur og interkulturalitet arbejdet med de forskellige kulturbegreber såsom kulturforståelse og kulturmøder.

Vi i gruppen har fra start arbejdet med hjemløse og fællesskabet/kulturen der er blandt dem. Her har vi været ude og lave interview og følge en hjemløs, for at se hvordan hans hverdag egentlig var/er.

Vores interviewperson gav meget udtryk for, under interviewet at han ønskede og havde prøvet flere gange at forlade subkulturen, da han nu har egen lejlighed.

Subkultur er et begreb der omfatter en gruppe mennesker, som har noget tilfælles. Det kan f.eks. være en fælles interesse eller levemåden som adskiller sig fra samfundet, men hvor elementer fra den større kultur indgår. (Jensen. S. 25) Med udgangspunkt i de hjemløse ses der, at de har en fælles måde at leve på. Derfor går hjemløse-kulturen ind under subkulturen.

Men dette var ikke lige til, da han følte sig ensom. Hans omgangskreds er i her subkulturen og her føler han sig inkluderet, hvor han ved den større fællesskab føler sig ekskluderet fordi han bryder normerne. (Madsen, 2009)

Da det er svært for hjemløse at bryde de normer og værdier de har og som de er vant til, er det ikke lige til. Vores interviewperson har som tidligere skrevet, egen lejlighed, men vil ikke være i den og eller sove i den pga. ensomhed.

 

På baggrund af dette, har vi valgt at udarbejde en didaktisk relationsmodel (Hiim og Hippe) som vi vil fremlægge til seminardag.

Vores idé kommer fra røde kors ”hjælp en ung hjemløs” som er et samarbejde mellem Røde Kors, og Ungdommens Røde Kors. Her hjælper de unge hjemløse i alderen 18-29 år. Her kan frivillige være værtsfamilier, hvor man har en hjemløs boende i 3-6 måneder.

Vores interviewperson er over 29, og kan derfor ikke være med i deres projekt, derfor tænkte vi at lave en ”klub” for hjemløse med egen lejlighed og andre der har lyst til at være med, hvor vi mødes den første mandag i måneden, med de hjemløse og frivillige for at skabe et forhåbentligt bånd/venskab mellem de forskellige individer med forskellige kulturer. Hver mandag vil vi have forskellige temaer med kulturer, så vi alle får en kulturforståelse for den enkelte kultur, da vi ønsker der skal være plads til alle.

 

Puce17-ki01: Valghold Kulturmøde og Interkulturalitet

Mathilde og Laith gruppe 8

 

 

Litteraturliste

Jensen, I. (2018, 3. udgave). Grundbog i kulturforståelse s. 25

Madsen, B. (2009). I B. M. Carsten Pedersen, Inklusionens pædagogik (s. 12-13).

https://www.rodekors.dk/bliv-frivillig/hjem-til-dig

 

puce17-ki01
puce17-ki01
puce17-ki01