Thomas Moser ”Blomsten”
En model om centrale sammenhænge mellem krop, bevægelse og læring.

Aktivitet
Kluddermor with a twist
Grupper dannes med ca. 10 i hver. Så skal der dannes en cirkel med alle deltagerne og man holder i hånden. Deltagerne laver selv en rækkefølge hvorefter de bliver enige om at de hver får et nummer fra 1 til 10.
Grunden til at hver deltager får et nummer, er at det går efter tur så når det er ens nummer skal man komme med en løsning og kun den person må tale.
Løsningerne man kan vælge imellem er
1. Bevæge sig selv en gang.
2. Bevæge en anden en gang.
3. Bede om hjælp fra én person.

Nu skal der laves kluddermor og man skal holde sig til reglerne.
Sæt i gang.

Teori
Vi har valgt at anvende Thomas Mosers Blomst på baggrund af at centrale i modellen er krop og bevægelse.
I aktiviteten er både det sociale, det (sanse-) motoriske og det kognitive i spil. Vi vil gå i dybden med det sociale blad, da vi mener det er det der kommer mest til udtryk i aktiviteten.
Det sociale kommer til udtryk i det at det er en samarbejdsøvelse, man skal kommunikere med hinanden og kommer hinanden nær.
Samarbejdet bliver styrket i det, at der ikke kun er en der kan tage styringen men alle har noget at skulle have sagt.
Man løfter i samlet flok og der er mulighed for at få hjælp hos en anden hvilket gør at der er en pædagogisk bagdør så man ikke står alene.
I forhold til det kognitive blad kommer det i spil ved at have overblik. Man kan ikke være impulsiv man skal have en bevist og reflekteret viden om kroppen og dens funktioner.
Under det (sanse-) motoriske blad er der mere fokus på sanserne, da man gennem den taktile sans er i berøring og i kontakt med hinanden.
Det er ikke en aktivitet der styrker den kinæstetiske og vestibulære sans men de er stadig i spil i aktiviteten.

Didaktik
De didaktiske overvejelser vi har haft i forhold til aktiviteten, er at vi ville skabe et fællesskab og styrke deltagernes relationer i form af denne samarbejdsøvelse.
Vi vil tydeliggøre aktiviteten for deltagerne ved at vise den selv mens vi forklare så det bliver visualiseret hvad aktiviteten går ud på.
Vi fremstå som direkte og deltagende observatører i og under aktiviteten.
deltagende observatører
Aktiviteten rammer bredt da den kan bruges i mange sammenhænge i forhold til Mosers model. Den både kan bruges i indskoling, mellemtrin og udskoling.
Vi vil evaluere aktiviteten med brug af SMTTE-modellen for at kunne finde frem til eventuelle justeringer i forhold til aktiviteten.
CPE15o-SB11