Knights & Coins  

Vi har valgt at lave en aktivitet med fokus på trivsel og sociale relationer.

Aktiviteten har et socialt fokus og består af kognitive udfordringer. Vi har sørget for at alle har lige muligheder for deltagelse i aktiviteten ved brug af pædagogiske bagdøre.

 

Mål: At styrke og stimulere de sociale, såvel som kognitive processer gennem kropsligheden og embodiment

Indhold:

 • Deltagerne er opdelt i hold
 • Alle starter med en mønt
 • Mønten mister man i en sværdkamp, når man bliver ramt af sværdet tre gange
 • Alle kan komme i fængsel undtagen troldmanden og udbryderen
 • Deltageren kan befries ved at blive købt fri med en mønt eller blive befriet af udbryderen ved sten-saks-papir (bedst ud af 3)  

Ridder:

 • En ridder har et sværd
 • Hvis en anden ridder opfordrer til kamp så skal man kæmpe
 • Man kan miste sin mønt ved at tabe i duel til en ridder
 • Hvis en ridder ikke har en mønt og vinder over en anden ridder, som har en mønt, så får den ridder uden mønt den anden ridders mønt
 • Hvis en ridder ikke har en mønt i hånden og taber en kamp så bliver ridderen fanget og skal med til den andens base
 • I duellen må man ikke ramme modstanderen i hovedet eller skridtet

 

Troldmand:

 • Der er kun en troldmand i spillet
 • Troldmanden giver mønter ud til folk som ikke har mønter (kun en ad gangen)
 • Troldmanden må kun give en mønt til en deltager som ikke i forvejen har en mønt
 • For at få en mønt fra troldmanden, skal deltageren gøre det troldmanden befaler (f.eks – hoppe 10 gange, synge alfabetet osv.)

Udbryderen:

 • Der er kun en udbryder i spillet
 • Udbryderen befrier folk fra fængslet ved at slå sten-saks-papir med fangeren. Man bliver befriet hvis man får bedst ud af 3
 • Udbryderen har ingen mønter og er ikke på nogle af holdene, men skal løbe rundt til alle fængslerne
 • Udbryderen-rollen kan tages af pædagogen, hvis ingen børn ønsker denne rolle.

 

Pædagogiske bagdøre:

Udbryderrollen og rollen som troldmand, kan varetages af børn der ikke ønsker nærkamp eller er motorisk udfordret. Børnene får derved en vigtig rolle i legen og er deltagende.

 

Læringsforudsætninger:

Aktiviteten egner sig fra ca. 2. klasse og opefter, da den kræver at børnene er i stand til at huske mange regler, samarbejde, aflæse hinanden, danne sig et overblik i de mange arenaer. Gennem aktiviteten forventer vi at børnene delvist får et socialt, men også et kognitivt udbytte af aktiviteten.

 

Rammefaktorer:

Aktiviteten kan foregå både indendørs og udendørs. Aktiviteten kan gennemføres både på 5, 7 og 11-mands baner alt efter antal deltagere.  Aktiviteten kan være ‘uendelig’, men den kan tidsbegrænses. Følgende rekvisitter skal bruges: mønter, sværd (rullede aviser som plan b, hvis ikke der er sværd), farvede overtrækstrøjer/bånd til inddeling af hold og kegler eller hulahopringe til markering af fængsel/base.  

 

Læreproces:  I aktiviteten gøres der brug af et deduktivt princip. Rammer, roller og regler er lavet på forhånd. Der er muligheder for at bruge det induktive princip, når aktiviteten er indarbejdet. Det er som udgangspunkt en VI-leg, hvor deltagerne er afhængige af hinanden med elementer af Jeg-leg og Du-leg. Jeg-leg kommer i spil i forsøget på at komme ud af fængslet og i udbryderrollen. Du-legen kommer i spil i forbindelse med troldmanden, hvor troldmanden tager initiativ og samarbejder med de deltagende for at befrie dem.

Deltagerne beslutter selv, hvordan de vil håndtere pengene og dele dem ud blandt hinanden efter behov. Deltagerne bliver i aktiviteten styrket i at samarbejde og have øje for hinanden. Vi vil indtage rollen som “forføreren” da nogle af os er deltagende i aktiviteten, og vil give liv og motivere de deltagende. Da vi ikke er så mange i gruppen, har vi således valgt at dele os op, så at en henholdsvis en filmer, en er deltagende og en formidler aktiviteten samt styre musikken.  

 

Legens grundkræfter tager overordnet afsæt i tre typer lege, henholdsvis Mimycry, Agon og Alea. Mimicry kommer til udtryk i selve grundformen af legen, hvor man lever sig ind i en anden rolle. Alea kommer til udtryk når troldmanden og fangerne slår sten-saks-papir, hvor skæbnen afgøre hvorvidt man befries eller ej. Agon kommer til udtryk i det at alle hold kæmper om at få flest mønter og dermed er aktiviteten også konkurrencepræget.

 

Vurdering

Vi vil inddrage deltagerne i evalueringen og høre deres tilbagemelding på aktiviteten. Vi vil overveje de mest væsentlige ting såsom, om alle deltog og var aktive? Var målet opnået? Udviklede aktiviteten sig anderledes end forventet? Hvilke forbedringspunkter kan der være og hvad kan bevares til næste gang man legede den? Derudover vil vi vurdere egen praksis.

 

Litteratur:

 

 • Sederberg, M., Kortbek, K. & Bahrenscheer, A. (2017). Bevægelse, sundhed og trivsel. København. Hans Reitzels Forlag

 • Winther, H. m.fl. (2015). Leg og bevægelsesglæde – et universelt læringspotentiale. I Fodfæste og himmelkys: undervisningsbog i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans. Værløse: Billesøe og Baltzer.

 

Udarbejdet af:

Mathias Holm Blæhr – 101171780

Mamtaz Anita Pedersen – 101171166

Tobias Hvass Rasmussen – 101171791

 

Gruppenummer: sb01-grp8

Hold: pucf17-sb01

Valgfag: Sundhedsfremme og bevægelse
pucf17-sb01