Kønnet i børnehaven.

I dette udsnit om køn vil vi oplyse, om den kønsforskel der ligger i børnehøjden, når vi her vil gå ind og belyse emnet via feltarbejde, og viden om den kønsfokuseret kultur der medfølger.

I en børnehave i Taastrup, har vi været ude og skabe refleksion hos børnene såvel som pædagoger. Dette har vi gjort via en kønsneutral bog, der fortæller om en historie med tre børn hvis køn, er kønsneutrale, som gennem fantasi møder nogle kønsneutrale dyr. Her positionerer vi os som studerende med fokus på det sociokulturelle møde i daglig dagen.

I børnehaven, fik vi stillet en gruppe børn i alderen fem år, til rådighed som skulle være en del af vores projekt. Vi gik ind i børnehavens læringsrum, hvor vi her kunne sidde rundt om bordet så alle kunne se Emma som, skulle være vores oplæser. Vi fortæller ikke om vores konvolut dialog, vi skal have efter læsningen med børnene, da vi mener det kunne tankemæssigt distrahere, børnenes koncentration.

Efter læsning med børnene, fortæller vi dem vi skal have en konvolut dialog, som går ud på de skal kategorisere børnene og figurerne i bogen. Køns dialogen skulle give de refleksioner hos børnene som hele vores tanke med oplæsningen omhandlede.

 ”Kan både drenge og piger have gule sko på?”

Det var bare et af vores mange spørgsmål, om køn til børnene vi havde. Spørgsmålene skulle give en indsigt i børnenes, tanker om farver, navne, dyr og legetøj. Spørgsmålene var også med til at give os studerende refleksioner om: ”I hvor stor grad er vi som voksne med til at give børnene de stereotype farver på, eller give børnene en opfattelse af hvad man leger med som dreng og pige?!” Men for at få en yderligere forståelse, har vi valgt at læse kapitlet kategorier og social kategorisering i køn og kultur i psykologien og her vi kan vi koble teori til praksis.

“Ifølge den platoniske opfattelse er verden opdelt i grundlæggende, eller naturlige, kategorier, der eksisterer som kategorier hvad enten mennesker kender til dem eller ej. Her ses kategorier som ”hund” ”træ” ”køn” eller ”race” som naturligt eksisterende og universelt gyldige inddelinger af verden ofte kaldet ”naturlige klasser” (naturel kinds) (Hacking, 1994, s. 63)”

Til videre refleksioner fandt vi frem til en video der hedder: ”Girls toys vs. Boys toys: The experiment -BBC Stories”.[1] Videoen skildrer de voksnes tilgang til børnene ud fra hvilket tøjvalg, børnene er iklædt. Her er det helt tydeligt, de voksnes ubevidste valg af legetøj, kategorisere børnene ud fra det socialt konstruerede køn. Efter experimentet har den voksne og værten en dialog om hvorfor de har valgt det stykke legetøj de ville aktivere barnet med og dette var nogle af deres refleksioner:

Mand: I automatically went for the pink fluffy toy, because I said it was a girl. It shows I was stereotyping.
dame: I have to treat every child equal and let them be who ever they want to be.

 

[1] https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12