• Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag?

Målet med vores aktivitet er, at børnene reflekterer over egen kulturelle identitet og dermed finder en madret, de føler, repræsenterer dem bedst. Derudover ønsker vi gennem kogebogen, at børnene gennem forskellige præsenterede retter og derigennem andres kulturer.

 

  • Hvem er målgruppe/aldersgruppe?

Vores målgruppe er en sjette klasse i en folkeskole i København. Eleverne er omkring 12 år gamle. Vi mener, at aktiviteten kan udføres med mange forskellige målgrupper og aldersgrupper, hvor sværhedsniveauet reguleres.

 

  • Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til)?

Aktiviteten kan egne sig til mange mennesker. Vores aktivitet skal udføres af en gruppe på 20 elever.

 

  • Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske

rammer og materialer?)

I første del af aktiviteten skal der bruges papir, lim, saks, printer, skriveredskaber o.lign for at kunne skabe en kogebog med elevernes forskellige retter.

I anden del af aktiviteten skal der bruges et køkken samt køkkenudstyr, hvor eleverne kan lave hinandens retter. Derudover skal der købes ind til de forskellige retter (dette kan eleverne fx også være med til). En ansvarlig skal være opmærksom på at få købt ind, så der imødekommes allergikere, vegetarer/veganere samt være opmærksom på at indkøbe halalslagtet kød.

An på målgruppe og aldersgruppe skal der være en ansvarlig (fx pædagog) til stede til at kunne hjælpe med at lave kogebogen samt assistere under madlavningen.

 

  • Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget

Vi ønsker, at eleverne i fællesskab skal bidrage til at lave en kogebog, hvor de hver især repræsenterer en ret, som definerer dem og deres kultur. De skal finde en ret og lave en opskrift, så andre mennesker kan lave retten. Derudover skal de finde et billede af retten og kort nedskrive, hvorfor de har valgt retten samt hvilken betydning, retten har for dem. Derefter skal de klistre den ind i retten i kogebogen.

Det er efterfølgende meningen, at eleverne på skift skal forsøge at lave hinandens retter.

 

  • Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser

Gennem denne aktivitet ønsker vi at styrke elevernes kulturelle identitet samt interkulturelle kompetence, da de gennem aktiviteten har mulighed for at udfolde noget af deres kultur samt blive præsenteret for andres kultur. Årsagen til, at vi har valgt, at eleverne skal lave mad sammen, er for at skabe et fælles tredje, hvor de kan danne et fællesskab og styrke deres relationer på kryds og tværs gennem madlavningen og tilblivelsen af kogebogen. Vi håber, at aktiviteten kan være med til at præsentere andre kulturer på en anderledes måde.

 

 

Amanda Emilie Blom Rømer, paed195723

Anam Naveed, paed195648

Nevin Olgun, paed195093

Yasmina Fouad Willemoës, paed195151
puce19-ki01
puce19-ki01
puce19-ki01