Uddybelse af projekt

Vi har i vores gruppe valgt at arbejde med arbejdsformen ‘kollektivt værk’, med udgangspunkt i hvad børn har af interesse. I starten af vores proces var vi ude på et feltbesøg, i den institution vi havde valgt at skulle udføre vores aktivitet i. Ved hjælp af lege og samtaler med børn og pædagoger fandt vi hurtigt ud af hvad der fandt børnenes interesse – alt fra diverse prinsesser, superhelte og dyr. udfra dette gik vi så hjem og afprøvede vores aktivitet af, for at finde ud af hvad der fungerede og ikke fungerede og hvad der skulle ændres, til vi skal ud og udføre projektet med de valgte børn.

Valg af teori

Vi har valgt at have fokus på den kreative cirkel af Lone ørnø med inspiration af Malcolm Ross.

I midten ses et felt: impuls/barnets spor, her skabes også idéen og
den videre proces og det barnet er optaget af.

Videre ser man 4 områder:

  1. Materialer og teknik – materialer af god kvalitet samtpræsentation af forskellige teknikker og udtryk.
  2. Inklusion og fællesskab – Det er vigtigt, at alle børn er endel af gruppen, helheden og fællesskab.
  3. Sansestimulering/læringsmiljø – Børnene skal haveførstehåndsoplevelser.
  4. Den personlige proces – Barnets udtryk, nysgerrighed ogeksperimenterne.

Dernæst ser man leg og tid. Hun beskriver at legen er med for at skabe en fordybelse og at man skal sørge for at der ikke er for mange afbrydelser og i stedet overveje, hvordan man kan tænke hverdagens rytmer ind som en del af projektet.

Vi mener også at det er vigtig at havde fokus på at få skabt et kreativt skabende miljø, hvor man løbende under processen har samtaler med børnene omkring farver, former/figure, tillægsord (stor, lille, tyk og tynd osv.) Hvorfor maler de det som de gør? Er der en historie bag? Er det måske noget de har oplevet? hvad er det for nogle redskaber som de gør brug af?

Til sidst mener vi at dokumentationen også er en vigtig del i dette projekt. Vi syntes det ville være en god ide at sætte det i børnehøjde, så børn, det pædagogiske personale og forældre bliver inviteret til at starte en samtale sammen. Børne kan her fortælle hvad de har oplevet, hvad de ser på billederne og hvordan de har arbejdet med dette.

Under arbejdet med et kollektivt værk arbejder man med at børnene kan få brugt deres fantasi og kreativitet og få bygget flere ting på det. Børnene har plads til at udfolde alle deres interesser, ønske og meninger om hvad der er flot, uden der er nogle specifikke rammer for hvad de skal.

Litteraturliste:

  • Ørnø, L. (2010). Hvad er kreativitet med børn? I L. Ørnø, Kreative børn – Inspiration til kreative processer med børn fra 2 til 10 år (s. 8-9). Gyldendals bogklubber.
  • Videoside, C. (Instruktør). (2014). Min pensel hopper [Film].

Gruppe 5: Rebecca Rønman KU04V & Camilla Ipsen KU04V

pucf17-ku04v
pucf17-ku04v