Inden for æstetiske læreprocesser har vi valgt, at arbejde med fællesmaleri, som vi vil videreudvikler til fantasiskabninger

Målgruppe, Målsætning & Didaktiske overvejelser

Selve forløbet er tilpasset børnehavebørn, men kan op-og nedjusteres i sværhedsgrad til andre målgrupper.  

Brugergruppen vi har observeret, har meget erfaring med maleprocesser. Disse er dog primært individuelle processer, som har tendens til at være voksenstyrede og produktorienteret. Målet med aktiviteten er derfor, at skabe en mere kollektiv proces, via et fælles tredje, der kan give en form for samhørighed. Derudover ønsker vi at bryde med den voksenstyrede og konvergente 

tilgang. Dvs. give børnene mulighed for at eksperimentere, samt udfordre den måde tingene “plejer” at være på og dermed udvikle evnen til divergent tænkning – populært sagt det “at tænke ud af 

boksen”.

 

Rammeforudsætninger

I forhold til tilrettelægning af rammeforudsætningerne tager vi udgangspunkt i Malcolm Ross’ model for æstetisk pædagogisk praksis, som består af delelementerne: Impuls, sansning, fantasi, kreativitet, media, håndværksmæssig kunnen og leg. Alle elementerne indgår

 i en æstetisk proces og er afhængige af hinanden. Legen er for Ross helt central – uden leg, ingen lyst, kreativitet og meningsfuld læring – æstetiske processer skal gå “let som en leg”.

 

Fremgangsmåde

Vi vil skabe et fælles maleri med akrylmaling, malet ovenpå materialet pap. Dette materiale er let at forme med henblik på anden del af processen. Gennem processen vil vi sætte nogle benspænd op for, at stimulere børnenes fantasi og få dem til at overskride de vante måder:

  • Ingen pensler til at male med.
  • Billedet skal ikke ligne noget bestemt (fokus er på processen og sansestimuli).
  • Der bliver stillet grundfarver (rød, blå, gul og hvid) til rådighed, resten blandes.

Til den efterfølgende skabelsesproces, vil der yderligere blive stillet nye benspænd:

  • Fantasikreationer ud fra et bestemt tema.
  • Kun tilladt at bruge pap, hobbyknive og limpistoler og evt. genbrugs remedier.

 

Formidling

I introduktion af aktiviteten og som del af impuls-aspektet, vil vi forsøge at skabe en legende atmosfære, og hertil bygge en fortælling/rolleleg op omkring processen. Dette vil vi gøre med udgangspunkt i børnenes egne interesser, dvs. følge deres spor og fx. lade os inspirere af diverse kendte medier. At bringe noget genkendeligt i spil, håber vi også kan skabe tryghed. Sidst men ikke mindst, må vi som pædagoger i formidling af aktiviteten går foran og selv viser os som engageret indlevende rollemodeller.

 

 

Mille Villiam, Cecilie Simonsen og Zenia Aaskov – Hold: CPE15O-KU13V 
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V