Vi har igennem dette valgmodul ‘socialt entreprenørskab og innovation’ arbejdet med opfindelse- og innovationsprocesser, hvor vi er blevet udfordret i at tænke nyt, og opfinde noget innovativt. Vi har ikke skulle opfinde ‘den dybe tallerken’ men har skulle skabe noget nyt, med det vi har i forvejen.
Vores gruppe beskæftiger sig med miljøer i dagtilbud, da vi synes det er et vigtigt sted at lave en forandring, og bidrage til allerede eksisterende arbejde på området. Det står desuden nævnt i dagtilbudsloven § 7 og § 8, at vi skal arbejde med det.

– 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

– 8. Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. § 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed (LBK nr. 748 af 20/06/2016).

Som loven skriver er børnenes perspektiv, tilstedeværelse og medinddragelse en vigtig del i det at skabe gode børnemiljøer. Samtidig er arbejdsmiljøet vigtigt for institutionslivet, da det påvirker pædagogers måde og lyst til at arbejde på, og derfor vil vi også inddrage dette i arbejdet med miljøer.

Igennem valgmodulet har vi arbejdet med metoder og modeller såsom brainstorm, ‘tænkehattene’ og innovationsdiamanten af Lotte Darsøe. Arbejdet med disse metoder og modeller har været en vigtig del af dette valgmodul, da det har hjulpet os til at blive klogere på os selv som opfindere, og dermed dybden og retningen til vores projekt.

Vores mål med processen er at det vil ende ud i en online vidensdelings-platform og en inspirationsfolder, som kan give viden til hvordan man kan se og arbejde med miljøer. Pointen er at der skal gang i arbejdet med miljøer!
Derudover kan platformen hjælpe med hvor relevant viden kan opsøges. Fx kan en arkitekt hjælpe med at finde den farve der bidrager til den rigtige atmosfære, og en kunstner kan udfordre børnene på deres færdigheder og udvide deres kunstneriske horisont med afsæt i børnenes interesser … og på den måde supplerer hinandens faglighed.

Gruppe 7 – Victoria Kjær og Line Storm

 
CPF16o-SE12