Kom og byg!

Ø-RIGET – den tredimensionale formning

Vi har valgt at arbejde med den tredimensionale formning og konstruktionslege, som hovedtema for vores aktivitet. Aktiviteten skal gennemføres med en mindre børnegruppe, som vi vil invitere til at skabe et ø samfund. Her får de hver deres lille ø, hvorpå de skal bygge deres hus. Huset er et fantasihus, og tilsammen bliver alle husene til et ø-rige. Børnene vil får høj medbestemmelse i dramatiseringen af aktiviteten og dermed også ø-rigets navn. Børnene som bliver hurtigt færdige med deres huse vil for eksempel kunne lave en båd, så de kan besøge hinanden. Det er vigtig at arbejde tredimensionelt med børnene, da barnet fra 0-10 år lære gennem konkrete handlinger. Herudover er det ifølge Trageton kognitivt, motorisk social og følelsesmæssigt udviklingene. (Rinsted, S., & Froda, J. (2008). Plant et værksted. Forfatterne og Hans Rietzels Forlag. S. 216-217)

Benspænd

Det skal være et fantasi øsamfund, det må dermed ikke ligne traditionelle huse.

For at stimulere børnenes fantasi, så de kan opleve at blive inspireret, hvilket øger kvaliteten af fantasien, benytter vi os af billede af ukonventionelle huse. Disse huse kan både være fra fiktion, for eksempel Star Wars, men også virkelige, som fra det bæredygtige “Earthship” projekt.

Didaktiske overvejelser

Vi har valgt at lave det til små øer, da der dermed er større mulighed for projektet kan overleve i længere tid og bruges i institutionen til børnene firedimensionale formning – altså legen.

Vi vil også forsøge os med musik som stemnings-sættende middel, hvor vi undersøger hvordan musikken påvirker børnenes proces.

Herudover vil vi forsøge at skabe rum for nogle af de firdimensionale formninger, der opstår undervejs i processen. Trageton kategorisere leg som firdimensional formning. Trageton hævder at børn bevæger sig imellem det firdimensionale og det tredimensionale, hvis de får lov/mulighed. (Rinsted, S., & Froda, J. (2008). Plant et værksted. Forfatterne og Hans Rietzels Forlag.)

Evaluering/dokumentation

Afsluttende vil vi benytte os af BookCreator til at lave en billedbog med børnene. Her kan vi benytte os af optagelserne vi laver undervejs og billederne vi tager af børnene og deres færdige produkt. Når kommentarerne til billederne i bogen skal skrives, vil vi starte en samtale med børnene om processen og deres produkt.

 

Produceret af Gruppe 7: Mikkel Kofoed (102152454) & Nille Wendel (102152637)

Hold: CPE15o – KU13  Kreative udtryksformer – Billede og Værkstedsarbejde

Tegn: 2261
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V