Kom og hjælp med at bygge Kong Gulerods slot!

På Seminar Dagen vil vi præsentere deltagerne for en tredimensionel aktivitet, hvor de i grupper skal bygge et slot med bl.a. papir og tape. Vi har valgt denne aktivitet på baggrund af vores observationer ude i en børnehave. Her gik vores observationer på, at pædagogerne efterspurgte tredimensionelle aktiviteter og derfor vil vi gerne bygge et slot af brugt pap i fælleskab, med den ældste gruppe børn i børnehaven. Vi vil starte processen med en historiefortælling om Kong Gulerod, som skal fungere som et værktøj til at igangsætte gruppens fantasi. Vi har valgt denne arbejdsform, da vi på vores besøg i institutionen, erfarede at børnene aldrig rigtig var blevet præsenteret for denne del af den kreative verden. Ydermere har børnegruppen været vant til at arbejde meget individuelt, hvorfor vi derfor har besluttet at udformningen af slottet skal ske i fællesskab – altså være et fælles projekt. Slottet skal, når vi er ude i praksis, bygges i stor skala, men på seminardagen vil slottet skulle bygges i mindre skala samt i andet materiale. Valget af medie og materiale, har vi valgt på baggrund af ønsket om at skulle udfordre og ikke mindst udvikle børnegruppens færdigheder inden for den kreative genre. Børnene kommer til at skulle arbejde i et uvant stort format, som netop kræver andre færdigheder i den æstetiske virksomhed end de er vant til.

 

Benspænd

I vores aktivitet har vi valgt at arbejde med benspænd, som er særlige retningslinjer som opgaven skal løses indenfor. Vi indleder med at fortælle historien om Kong Gulerod, hvilket afgrænser forestillingen om slottets funktion. Ligeledes har vi planlagt at vi i praksis skal lave en grundplan, som slottet skal vokse fra. Derudover vil der på seminar dagen blive arbejdet med papir i stedet for pap, som afgrænser, hvilket medfører at der skal indtænkes andre kreative og fantasifulde ideer til opbygning og konstruering.

 

Afrunding

Hvad vi tilmed også vægter tungt i dette projekt, er at det ikke er det færdige og endelige resultat – produktet, som spiller den afgørende rolle. Det er i vores optik processen og “rejsen” til det færdige produkt som er det vigtigste. Børnene skal lege og have det sjovt undervejs – det skal være en god oplevelse. Derfor vil vi også følge deres spor, og så vidt som muligt gribe og realisere de ideer de må byde ind med undervejs i konstruktionen af slottet.

 

Af: Simone Walbom, Birita Ziska, Jeppe Nejlund og Nina Johansen (CPE15o-KU13V)

DA10

KU13V-grp6
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V