Swingdans-genren

Swingdans er en form for partnerdans. Parterne danser med hinanden i hurtigt tempo med swingmusik, som er “upbeat” music. ECS kommer fra New York, ogstartede i 1960’erne, med inspiration fra cha-cha, tango, lindy danse, samba og vals. I dag er dansen også kaldt for jitterbug og er en dans præget af løft, spins, flips og hurtigt fodbevægelser som gør dansen mere udfordrende end en klassisk vals.

 

Hvad er målet med vores aktivitet/proces/tiltag?

Målet er at udvikle vores motoriske kropsskema inden for dans, så bevægelserne bliver mere naturlige og vi får en følelse af sikkerhed i egne kropslige handlinger. Vi har i forløbet taget udgangspunkt i Mosers blomst, som består af 4 blade. 

 

Det sociale

Det sociale element handler om hvordan vi kan udvikle sociale kompetencer og relaterer os til et socialt fællesskab. Vores sociale mål for træningsforløbet er at lære at tage ansvar, at forstå og acceptere hinanden samt at kunne forhandle om eventuelle ændringer, altså skabe et praksisfællesskab hvor der er plads til medbestemmelse. 

Det emotionelle 

Det emotionelle element handler om personlig udvikling og læring, som har betydning for vores identitetsdannelse. Dette kommer til udtryk i vores træningsforløb, da vores indbyrdes relationer har gavnet vores udvikling og engagement. Gruppens medlemmer har alle et emotionelt mål om at skabe en tryghedszone, hvor der er plads til forskelligheder 

 

Det kognitive 

Det kognitive element handler om at reflektere over kroppen og dens grundlæggende funktioner, herunder hukommelse, koncentration og koordination. Vores kognitive mål for træningsforløbet er at være realistiske omkring vores egen kropslige formåen i planlægningen af både koreografien og træningspassene.

Det sanse-motoriske 

Det (sanse)-motoriske element handler om at udvikle sig motorisk og at udforske og interagere med vores omgivelser gennem kropslige og sanselige erfaringer.  Vi har som mål at skabe nye kropserfaringer gennem kropslig imitation af mestrelærerne, samt at lære at kommunikere effektivt med vores dansepartnere. Målet er at udvikle vores motoriske kropsskema inden for dans, så bevægelserne bliver mere naturlige og vi får en følelse af sikkerhed i egne kropslige handlinger 

 

Hvem er vores målgruppe/aldersgruppe?

Vores færdige dans passer umiddelbart til målgruppen børn i klubtilbud eller ældre. Dog kan man tilpasse færdighedsniveauet til den enkelte målgruppe, så denne hverken kommer til at kede sig eller bliver udsat for for store udfordringer og dermed mister motivationen. 

 

Hvilket deltagerantal er optimalt?

Deltagerantallet afhænger af, hvilken størrelse rum, der er til rådighed. Derudover skal deltagerantallet ikke være for stort, da mesterlæreren – den, der skal lære målgruppen dansen – så ikke på samme måde har mulighed for at guide og give en hjælpende hånd til de enkelte par.

 

Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?)

Et krav vi har til de fysiske rammer er spejle. Spejlene giver deltagerne mulighed for at se sig selv, hinanden og underviseren udføre bevægelsen, og dermed får man både visuel og proprioceptiv respons på den bevægelse, man udfører. I indlæringsfasen er spejlene et godt værktøj til at forstå, udføre og korrigere en bevægelse. Senere i processen kan man gennem spejlene se hele gruppen bevæge sig i fælles rytme og harmoni. Dette kan give en oplevelse af glæde og fællesskab, der kan virke motiverende deltagerne og læremestrene. 

Indhold

Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget

  1. Deltagergruppen bliver delt ind i par
  2. I formidlingen af swingdans benytter vi os af mesterlære. Mesterlære kendetegnes ved læring gennem deltagelse i et gensidigt forpligtende praksisfællesskab. I dette praksisfællesskab er vi som undervisere læremester, og agerer forbillede gennem mestring og tydelig gengivelse af bevægelsesformen, der undervises i. 
  3. Vi vil undervejs gå rundt og hjælpe dem, der har brug for hjælp

 

Skriv jeres navn(e) til sidst i indlægget

  • Freja Christiansen Møllerskov 
  • Mia Hyldgaard Nielsen
  • Cecilia Sleimann 
  • Miran Jusufbegovic 
  • Mathias Redke Jensen

puce21-sb01